Resursno područje

Kako napisati prijedlog projekta
Analiza logickog okvira
Glavne strategije finansiranja
Indikatori
Kako napisati prijedlog za potporu — Prirucnik za samo-ucenje
Pisanje prijedloga projekta – materijal za radionicu
Pisanje prijedloska projekta
Pisanje projekta korak po korak
Prirucnik za izradu predloga projekata
Prirucnik za NVO – Priprema i pisanje projektnih prijedloga
Prirucnik za pisanje projekata – Soros
PPrirucnik za pripremu IPA projekata
Prirucnik za razvoj projektnog prijedloga uz ukljucivanje zajednice
Projektni prijedlog
Vodic do efektivnog razvoja projekta

Materials how to write project proposal (in English language .rar file)
http://www.mediafire.com/download/21osag9w7jtgc0u/Proposal+Writing+Materials.rar
Grant Writing For Dummies

O donatorima
Adrese u Evropi
Aplikacione forme i uputstva za pisanje projekata (by CRNVO-CG)
Fondovi EU za BiH
Profili donatora – CRNVO
Sistem finansiranja u EU
Vodic kroz fondove Evropske unije
Vodic za nevladine organizacije–Izvori finansiranja iz Evropske unije

About donors (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?856drg4dnhvcz77

Osnovne stvari o NVO-ima
ABC NVO-a by CRNVO
AED NVO Prirucnik
AED NVO-i i okolina
Kako funkcionisu nevladine organizacije
Kriticki pojmovnik civilnog drustva II
Osnovni termini NVO Sektora
Prijedlozi casopisa za pretplatu i korisnih clanaka za samousavrsavanje
Principi dobrog upravljanja za organizacije civilnog drustva u Hrvatskoj
Prirucnik za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini

Basic things about NGOs (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?eydrf81fo26lj6a

Zastupanje
Javno zagovaranje – BOSPO
Javno zagovaranje i ucesce javnosti
Javno zagovaranje
Kampanjom do pobjede
U akciji zagovaranja
Uspjesno planiranje i vodjenje kampanja
Vodic za analizu politika

Advocacy documents (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?2v5xgwg2sw0wzb7

Mediji i komunikacija
Advocacy Djelotvoran ured za tisak
Kako komunicirati sa lokalnim medijima
Na marginama – Manjine i mediji u jugoistocnoj Evropi
Odnosi s javnoscu
Odnosi sa medijima – vodic za organizacije civilnog drustva
Prezentacija i komunikacija
Prirucnik NVO-ima za koristenje medija–BiH i Hrvatska

Media and Communication (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?6ouuma69kx5n7eq

Rječnici osnovnih pojmova
Glosar kljucnih EU termina
Najčesce koristeni pojmovi u treninzima i konzultacijama neprofitnih organizacija
Pojmovnik fondova EU
Poslovni rjecnik Hrvatska
Rjecnik osoba sa invaliditetom
Trenerski pojmovnik – Hrvatska

Glossaries (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?c8tr2g8v81c7d3s

Ljudska prava
Bibliografija radova o obrazovanju za ljudska prava i demokraciju
Knjiga ljudska prava
Kompas – prirucnik o odgoju i obrazovanju za ljudska prava
Kratki vodic kroz ljudska prava za gradjane
Medjunarodni adresar — Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju
Proucavati prava i slobode — Prirucnik za ucitelje osnovne skole
Kratki vodic kroz ljudska prava za gradjane
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Human Rights (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?1o7cpmqpb3jyxy0

Menadžment
Prirucnik za upravljanje nevladinim organizacijama
Upravljanje i liderstvo u nevladinim organizacijama

Management (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?e2p25pzhtgedbuv

Finansije
Prirucnik za upravljanje financijama
Prirucnik za upravljanje finansijima u NVO-ima
Projektni budzet i racunovodjstvo

Finances (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?11apd08f2c9xva2

Liderstvo
Dobro je dobro voditi–Bukvar dobrog liderstva

Leadership (in English language .rar file)
http://www.mediafire.com/download/va5vglj792b563d/Leadership.rar

Marketing
Marketing Insights from A to Z
Marketing u neprofitnim organizacijama
Strategije marketinga za NVO-e

Ljudski resursi
Osnove menadzmenta ljudskih resursa
Upravljanje finansijskim i ljudskim resursima–Prakticni savjeti za preduzetnike
Upravljanje ljudskim resursima
Vodic za upravljanje ljudskim resursima u opstinama u BiH

Human Resources (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?cmuiska22am4vdi

Civilno društvo
Analiza institucionalne suradnje izmedju vladinog i NVO sektora u BiH
CIDI Civilni dijalog u praksi – Izazovi i mogucnosti
Hrvatska nacionalna strategija potpore razvitku civilnog drustva
Jednakost i civilno drustvo
Kako ukljuciti OCD u aktivnosti pruzanja usluga
Kako ukljuciti OCD u projekte izrade pravnih propisa
Prirucnik za aktiviste
Prirucnik za gradjanski dijalog na Balkanu
Prirucnik za gradjansko ucesce

Civil society (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?wyc1n08l05z098k

Životna okolina i ekologija
Prirucnik za Bosnu i Hercegovinu u procesu priblizavanja EU okolisnoj legislativi
Prirucnik za izradu LEAP-a
Prirucnik Zelenog plana u Hrvatskoj

Environment and Ecology (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?846ovj5eya97gwx

Project Management (in English language .rar file)
http://www.mediafire.com/download/149al175krxhcah/Project+Management.rar

Policies (in English language .rar file)
http://www.mediafire.com/download/f5heddai7jqc4le/Policies.rar

Planiranje
NDI-Planiranje dogadjaja
Planiranje dogadjaja

Planning (in English language .rar file)
http://www.mediafire.com/download/q1fqjqtn59448if/Planning.rar

Philantropy (in English language .rar file)
http://www.mediafire.com/download/r057bgynr3h0enn/Philantropy.rar

Performance Management (in English language .rar file)
http://www.mediafire.com/download/orvlz0m23d9mo2d/Performance+Management.rar

Boards (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?5051vc2wm4p256a

Supervision (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?lm5cyj0v9g9lem3

Teams (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?aarnb2kv0a57cz7

Sustainability (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?qd3ojk32sc3cuaa

Technology (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?9z99oqx1h3h2bcc

Three-sectoral (in English language .rar file)
https://www.mediafire.com/?18le8836vy8zhaz

Indikatori
Analiza logickog okvira
Indikatori razvoja
Participativno planiranje projekata
Pristup putem logickog okvira

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.