Kontakt

Mreža za izgradnju mira
Tel: +387 33 741 080
Tel/faks: +387 33 741 081
Marka  Marulića 2, 71000 Sarajevo

NAŠ TIM

Nataša Maksimović, predsjednica 

Nataša Maksimović

Kontakt: natasa.maksimovic@mreza-mira.net

2004. njen angažman sa nevladinim sektorom započinje zapošljavanjem u stranoj razvojnoj i humanitarnoj organizaciji Mennonite Central Committee (MCC), koja djeluje u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Počela je kao asistent, a u svom radu napredovala je do pozicije programskog administratora za MCC program u Istočnoj Evropi, gdje je bila aktivno uključena u rad sa partnerskim organizacijama MCC-a i pratila realizaciju njihovih projekata na polju suočavanja s prošlošću, izgradnje mira, obrazovanja, humanitarne aktivnosti. Završetkom rada Mennonite Central Committee u 2019. u Istočnoj Evropi počinje njen angažman sa Udruženjem mreža za izgradnju mira.

Snježana Ivandić-Ninković, program menadžerica Snaga Lokalnog

Snježana Ivandić Ninković

Kontakt: snjezana.ivandic@mreza-mira.net

Snježana Ivandić Ninković je aktivistkinja i braniteljica ljudskih prava. U Mreži mira je počela raditi kao volonter, a od 2020. godine je zaposlena kao programska menadžerica na programu Snagalokalnog. Na žaštiti i promociji ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu radi od 1999. godine. Posvećena je istraživanjima, razvoju kapaciteta nevladinih organizacija, institucija i poslovnog sektora te procesu zagovaranju za izmjene i dopune postojećih politika, donošenje novih politika i njihovu doslijednu implementaciju .  Iskustvo je sticala radeći kao Izvršna direktorica Balkanske mreže za ljudska prava te direktorica Asocijacije za demokratku inicijativu.  Iza sebe ima preko 85 implementiranih projekata, od čega 45 međunarodnog karaktera. Ostvarila je uspješnu dugogodišnju suradnju sa institucijama za zaštitu ljudskih prava u regionu i brojnim međunarodnim organizacijama. Autorica je brojnih analiza i izvještaja o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini i regionu i priručnika za postupanje u slučajevima kršenja ljudskih prava.

Maida Zagorac, projekt menadžerica

Maida Zagorac

Kontakt: maida.zagorac@mreza-mira.net

Maida Zagorac je feministkinja, aktivistkinja i braniteljica ljudskih prava. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno pohađa Međureligijski studij i izgradnju mira. Polaznica je prve generacije Feminističke škole „Žarana Papić”, a svoj aktivistički i profesionalni angažman usmjerila je na djelovanje u oblasti rodne ravnopravnosti, ljudskih prava i izgradnje mira. U Mreži za izgradnju mira je zaposlena od 2019. godine, gdje je prvobitno bila koordinatorica Mreže za izgradnju mira, a trenutno je zaposlena kao projekt menadžerica na projektu Snaga lokalnog. Prethodno je radila u Sarajevskom otvorenom centru kao koordinatorica programa Prava žena. Ponosna je članica Organizacionog odbora Bh. Povorke ponosa od 2020. godine, članica Skupštine Sarajevskog otvorenog centra i Koordinacionog odbora Inicijative „Građanke za ostavne promjene“. Autorica je i koautorica nekolicine istraživanja, publikacija, zagovaračkih platformi i izvještaja u oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Maidu Zagorac možete kontaktirati na e-mail maida.zagorac@mreza-mira.net, kao i na broj telefona +387 61 489 833.

Dina Ahmetspahić, projekt koordinatorica

Dina Ahmetspahić

Kontakt: dina.ahmetspahic@mreza-mira.net 

Dina Ahmetspahić je diplomirala Komparativnu književnost i bibliotekarstvo 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, te se savršeno sporazumijeva na engleskom i francuskom. Sa više od 12 godina profesionalnog iskustva rada u administraciji i menadžmentu razvojnih projekata finansiranih od strane EU, USAID, UNDP-a, i dr. zaposlena je kao Projekt koordinatorica na dva projekta u Mreži za izgradnju mira, i to PORTICUS koji ima za cilj izgraditi kapacitete civilnog sektora u BIH da bi stvarali pozitivne priče i  kooperaciju, te projektu TABLA koji ima za cilj povećanje efikasnosti obrazovnog sistema u BIH.

Mirjana Ribić, Web administratorica

Mirjana Ribić

Kontakt: mirjana.ribic@mreza-mira.net

Mirjana Ribić svoj put u NVO sektoru počinje kao volonterka u Helsinškom Parlamentu Građana Banja Luka 2012. godine. Te iste, 2012 godine nakon završenog Poljoprivrednog fakulteta upoznaje ljubav prema digitalnom marketingu, kad počnije sa intezivnim učenjem u ovoj oblasti. 2013. godine na simboličan datum 1. maj počinje svoj put na projektu Mreži za izgradnju mira, na kojem i danas učestvuje na izgradnji digitalne vidljivosti. Pored angažmana na Mreži za izgradnju mira, Mirjana takođe učestvuje u izgradnji virtuelne vidljivosti i na projektu Snaga lokalnog. Pored digitalnog marketinga, hobi i ljubav joj je i bavljanje fotografijom.

Elma Demir, Projektna menadžerica i istraživačica

Kontakt: elma.demir@mreza-mira.net

Elma Demir je projektna menadžerica i istraživačica s 17 godina iskustva u upravljanju društveno-razvojnim projektima i empirijskim policy i akademskim istraživanjima. Od 2010. do 2019. Elma je radila na Univerzitetu Goldsmiths u Londonu kao istraživačica na projektima tranzicijske i rodne pravde koje je finansirala Evropska komisija putem Evropskog istraživačkog vijeća (ERC). Radila je kao istraživač i analitičar za NATO-a u BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, Vijeće Ministara BiH i Svjetsku banku. Dodatno, Elma je radila kao i konsultantica za veliki broj organizacija i institucija. Elma je magistrirala studije globalizacije na Dartmouth College (SAD), te ima Diplomu o profesionalnom razvoju u oblasti sigurnosnih i mirovnih studija Rotary mirovnog centra na Univerzitetu Chulalongkorn (Tajland) i diplomirala je političke nauke na Univerzitetu u Sarajevu (BiH). 

Una Telegrafčić, programsko-administrativna službenica

Una Telegrafčić

Kontakt: una.telegrafcic@mreza-mira.net

Una Telegrafčić rođena u Konjicu.  Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kroz profesionalni angažman stekla iskustvo u advokaturi iz oblasti privrednog prava a u nevladinom sektoru uspjerila svoje polje djelovanja na medijsko pravo,  zaštitu ljudskih prava i izgradnju mira. U Udruženju Mreža za izgradnju mira zaposlena od novembra 2020.godine gdje obavlja funkciju programsko-administartivne službenice. Autorica i koautorica nekoliko istraživanja i izvještaja iz oblasti zaštite novinara i medijskih profesionalaca u Bosni i Hercegovini.

Mirela Bezdrob, finansijsko-administrativna asistentica

Mirela Bezdrob

Kontakt: mirela.bezdrob@mreza-mira.net

Mirela (Živojević) Bezdrob, diplomirana pravnica. U svom dosadašnjem radnom iskustvu može se pohvaliti sa više od devet godina profesionalnog iskustva. Iskustvo rada  na raznim projektima finansiranim od strane EU kao i međunarodnih organizacija. Pored toga, Mirela ima višegodišnje iskustvo  na pravnim, administrativnim i finansijskim poslovima. U Udruženju Mreža za izgradnju mira zaposlena kao Finansijsko – administrativni asistent.

Minel Abaz, projektni menadžer Snaga Lokalnog komponenta 1

Kontakt: minel.abaz@mreza-mira.net

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.