Baze podataka

Na stranici „Baze podataka“ imate pristup različitim bazama podataka koje sadrže bogatstvo informacija iz raznih izvora. Možete pretraživati baze podataka po temama, ključnim riječima ili autorima i pronaći relevantne resurse za vaše potrebe.

BAZA KORISNIKA

MREŽA ZA IZGRADNJU MIRA | PROJEKAT: SNAGA LOKALNOG

Izvor: https://organizacije.snagalokalnog.ba

Na portalu Snaga lokalnog možete se povezati s drugim registrovanim korisnicima koji traže nove mogućnosti za saradnju na projektima ili poslovanju. Registracija je brza i jednostavna, a lista dostupnih korisnika je pregledna i ažurirana. Ovo je idealno mjesto za proširenje vaše mreže kontakata i pronalaženje potencijalnih partnera koji dijele vaše ciljeve i interese.

BAZA DONATORA

MREŽA ZA IZGRADNJU MIRA

Izvor: https://donatori.snagalokalnog.ba

Za one koji imaju potrebu za finansijskom podrškom, postoji elektronska baza podataka koja sadrži informacije o različitim donatorima i njihovim kriterijumima. Takođe, možete pratiti aktuelne pozive na projekte koji se odnose na vašu oblast rada. Ovo je dobar način da pronađete odgovarajuće izvore finansiranja za vaše ideje i aktivnosti.

RESURSNA BAZA

MREŽA ZA IZGRADNJU MIRA | PROJEKAT: SNAGA LOKALNOG

Izvor: https://resursi.snagalokalnog.ba/

Resursna baza je online platforma koja Vam omogućava da pregledate, preuzmete i dodate dokumente koji se odnose na različite oblasti djelovanja. Takođe, možete pronaći i kontaktirati eksperte_tice koji_e imaju znanje i iskustvo u tim oblastima. Resursna baza je namijenjena samo registrovanim korisnicima koji_e se mogu prijaviti sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

JEDINSTVENA BAZA GRAĐANSKIH & EKOLOŠKIH INICIJATIVA U BIH

MREŽA ZA IZGRADNJU MIRA | PROJEKAT: SNAGA LOKALNOG

Izvor: https://snagalokalnog.ba/mapas/

Projekat Snaga lokalnog je izradio jedinstvenu bazu građanskih i ekoloških inicijativa u Bosni i Hercegovini, koja sadrži informacije o više od 200 organizacija, grupa i pokreta koji se bave različitim društvenim i ekološkim pitanjima. Cilj projekta je da poveže, osnaži i promoviše aktivizam na lokalnom nivou, kao i da podstakne saradnju i razmjenu iskustava među inicijativama. Baza je dostupna na web stranici projekta, gdje se mogu pretraživati inicijative po kategorijama, lokacijama, ciljevima i aktivnostima. Baza je namijenjena svima koji žele da saznaju više o građanskom i ekološkom angažmanu u BiH, kao i da se uključe u neku od inicijativa.

BAZA SUDSKI UTVRĐENIH ČINJENICA O RATU U BIH

Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH)

Izvor: https://ratnizlocin.detektor.ba/

Baza sudski utvrđenih činjenica je projekat Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine koji se u periodu od aprila 2021. godine do marta 2023. realizuje uz podršku Fonda za demokratiju Ujedinjenih nacija. Cilj projekta je stvoriti izvore informacija zasnovane na činjenicama koji se mogu koristiti u obrazovne i informativne svrhe, što će doprinijeti borbi protiv dezinformacija i poboljšanju medijske pismenosti.

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BIH

INSTITUCIJA OMBUDSMENA/OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА/ОМБУДСМАНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

KLIKNITE OVDJE ZA VIŠE INFORMACIJA

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.

SPISAK SIGURNIH KUĆA U BIH

KLIKNITE OVDJE ZA VIŠE INFORMACIJA

Na teritoriji BiH postoji osam sigurnih kuća. Na području Federacije BiH ima šest sigurnih kuća za smještaj žrtava nasilja u porodici. One djeluju u okviru nevladinih organizacija: Fondacija lokalne demokratije; Sarajevo, Medica, Zenica; Vive Žene, Tuzla; Žene sa Une, Bihać i  Žena BiH, Mostar. U Republici Srpskoj djeluju tri sigurne kuće pri nevladinim organizacijama Budućnost, Modriča; Udružene žene, Banja Luka i Fondacija Lara, Bijeljina.

BOSANSKA KNJIGA MRTVIH

ISTRAŽIVAČKO DOKUMENTACIONI CENTAR (IDC)

Izvor: http://www.mnemos.ba/

„Bosanska knjiga mrtvih je spomenik ljudima iz Bosne i Hercegovine koji su izgubili život ili nestali u ratu od 1991. do 1995. godine. Jedini je zajednički spomenik stradalim i nestalim državljanima Bosne i Hercegovine, nezavisno od njihove vere i nacionalne pripadnosti. Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) je uložio veliki napor da prikupi, objedini, uporedi i sistematizuje podatke o stradalim i nestalim iz 700 izvora, među kojima značajno mesto zauzima dokumentacija nekadašnje Državne komisije Bosne i Hercegovine za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima.“

BOSANSKI ATLAS RATNIH ZLOČINA

ISTRAŽIVAČKO DOKUMENTACIONI CENTAR (IDC)

Izvor: http://www.mnemos.ba/ba/home/Atlas

Digitalni Atlas je rezultat dugogodišnjeg obimnog rada u polju dokumentovanja ratnih zločina počinjenih na teritoriji Republike Bosne I Hercegovine. Atlas je, prije svega, proizvod projekta „Ljudski gubici u Bosni i Hercegovini 1991-1995“, koji predstavlja osnovu svih istraživačkih projekata IDC-a. Informacije predstavljene na Google Earth karti dolaze iz niza drugih programskih projekata IDC-a, između ostalog to su Pozitivne priče, Sjećanja i spomen-obilježja, Javne debate o spriječavanju sukoba, Monitoring suđenja za ratne zločine i brojne druge aktivnosti.

BAZE PODATAKA

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

Izvor: https://cin.ba/baze-podataka/
Na ovoj stranici možete pronaći baze podataka koje sadrže hiljade provjerenih informacija i autentičnih dokumenata koje institucije nastoje sakriti od javnosti. One omogućavaju građanima da se brzo informišu o različitim oblastima, ali i da dođu do podataka kojima često nemaju pristup. Ove baze doprinose transparentnom radu vlasti i javnih organa te sprečavanju korupcije.