Tim Mreže mira

Maida Zagorac

predsjednica Mreže za izgradnju mira

Kontakt: maida.zagorac@mreza-mira.net

Maida Zagorac je feministkinja, aktivistkinja i braniteljica ljudskih prava. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno pohađa Međureligijski studij i izgradnju mira. Polaznica je prve generacije Feminističke škole „Žarana Papić”, a svoj aktivistički i profesionalni angažman usmjerila je na djelovanje u oblasti rodne ravnopravnosti, ljudskih prava i izgradnje mira. U Mreži za izgradnju mira je zaposlena od 2019. godine, gdje je prvobitno bila koordinatorica Mreže za izgradnju mira, a trenutno je zaposlena kao projekt menadžerica na projektu Snaga lokalnog. Prethodno je radila u Sarajevskom otvorenom centru kao koordinatorica programa Prava žena. Ponosna je članica Organizacionog odbora Bh. Povorke ponosa od 2020. godine, članica Skupštine Sarajevskog otvorenog centra i Koordinacionog odbora Inicijative „Građanke za ostavne promjene“. Autorica je i koautorica nekolicine istraživanja, publikacija, zagovaračkih platformi i izvještaja u oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Maidu Zagorac možete kontaktirati na e-mail maida.zagorac@mreza-mira.net, kao i na broj telefona +387 61 489 833.

Nataša Maksimović

Menadžerica Finansija i administracije

Kontakt: natasa.maksimovic@mreza-mira.net

2004. njen angažman sa nevladinim sektorom započinje zapošljavanjem u stranoj razvojnoj i humanitarnoj organizaciji Mennonite Central Committee (MCC), koja djeluje u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Počela je kao asistent, a u svom radu napredovala je do pozicije programskog administratora za MCC program u Istočnoj Evropi, gdje je bila aktivno uključena u rad sa partnerskim organizacijama MCC-a i pratila realizaciju njihovih projekata na polju suočavanja s prošlošću, izgradnje mira, obrazovanja, humanitarne aktivnosti. Završetkom rada Mennonite Central Committee u 2019. u Istočnoj Evropi počinje njen angažman sa Udruženjem mreža za izgradnju mira.

Snježana Ivandić-Ninković

program menadžerica Snaga Lokalnog

Kontakt: snjezana.ivandic@mreza-mira.net

Snježana Ivandić Ninković je aktivistkinja i braniteljica ljudskih prava. U Mreži mira je počela raditi kao volonter, a od 2020. godine je zaposlena kao programska menadžerica na programu Snagalokalnog. Na žaštiti i promociji ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu radi od 1999. godine. Posvećena je istraživanjima, razvoju kapaciteta nevladinih organizacija, institucija i poslovnog sektora te procesu zagovaranju za izmjene i dopune postojećih politika, donošenje novih politika i njihovu doslijednu implementaciju .  Iskustvo je sticala radeći kao Izvršna direktorica Balkanske mreže za ljudska prava te direktorica Asocijacije za demokratku inicijativu.  Iza sebe ima preko 85 implementiranih projekata, od čega 45 međunarodnog karaktera. Ostvarila je uspješnu dugogodišnju suradnju sa institucijama za zaštitu ljudskih prava u regionu i brojnim međunarodnim organizacijama. Autorica je brojnih analiza i izvještaja o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini i regionu i priručnika za postupanje u slučajevima kršenja ljudskih prava.

Elma Demir

Projektna menadžerica i istraživačica

Kontakt: elma.demir@mreza-mira.net

Elma Demir je projektna menadžerica i istraživačica s 17 godina iskustva u upravljanju društveno-razvojnim projektima i empirijskim policy i akademskim istraživanjima. Od 2010. do 2019. Elma je radila na Univerzitetu Goldsmiths u Londonu kao istraživačica na projektima tranzicijske i rodne pravde koje je finansirala Evropska komisija putem Evropskog istraživačkog vijeća (ERC). Radila je kao istraživač i analitičar za NATO-a u BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, Vijeće Ministara BiH i Svjetsku banku. Dodatno, Elma je radila kao i konsultantica za veliki broj organizacija i institucija. Elma je magistrirala studije globalizacije na Dartmouth College (SAD), te ima Diplomu o profesionalnom razvoju u oblasti sigurnosnih i mirovnih studija Rotary mirovnog centra na Univerzitetu Chulalongkorn (Tajland) i diplomirala je političke nauke na Univerzitetu u Sarajevu (BiH).

Mirjana Ribić

Web administratorica

Kontakt: mirjana.ribic@mreza-mira.net

Mirjana Ribić svoj put u NVO sektoru počinje kao volonterka u Helsinškom Parlamentu Građana Banja Luka 2012. godine. Te iste, 2012 godine nakon završenog Poljoprivrednog fakulteta upoznaje ljubav prema digitalnom marketingu, kad počnije sa intezivnim učenjem u ovoj oblasti. 2013. godine na simboličan datum 1. maj počinje svoj put na projektu Mreži za izgradnju mira, na kojem i danas učestvuje na izgradnji digitalne vidljivosti. Pored angažmana na Mreži za izgradnju mira, Mirjana takođe učestvuje u izgradnji virtuelne vidljivosti i na projektu Snaga lokalnog. Pored digitalnog marketinga, hobi i ljubav joj je i bavljanje fotografijom.

Una Telegrafčić

programsko-administrativna službenica

Kontakt: una.telegrafcic@mreza-mira.net

Una Telegrafčić rođena u Konjicu. Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kroz profesionalni angažman stekla iskustvo u advokaturi iz oblasti privrednog prava a u nevladinom sektoru uspjerila svoje polje djelovanja na medijsko pravo, zaštitu ljudskih prava i izgradnju mira. U Udruženju Mreža za izgradnju mira zaposlena od novembra 2020.godine gdje obavlja funkciju programsko-administartivne službenice. Autorica i koautorica nekoliko istraživanja i izvještaja iz oblasti zaštite novinara i medijskih profesionalaca u Bosni i Hercegovini.

Mirela Bezdrob

finansijsko-administrativna asistentica

Kontakt: mirela.bezdrob@mreza-mira.net

Mirela (Živojević) Bezdrob, diplomirana pravnica. U svom dosadašnjem radnom iskustvu može se pohvaliti sa više od devet godina profesionalnog iskustva. Iskustvo rada na raznim projektima finansiranim od strane EU kao i međunarodnih organizacija. Pored toga, Mirela ima višegodišnje iskustvo na pravnim, administrativnim i finansijskim poslovima. U Udruženju Mreža za izgradnju mira zaposlena kao Finansijsko – administrativni asistent.

Haris Badžić

Koordinator za odnose s javnošću

Kontakt: haris.badzic@mreza-mira.net

Haris Badžić je diplomirani kulturolog sa iskustvom rada u medijima kao fotograf, novinar, videograf, montažer i pilot drona dužim od jedne decenije. Diplomirao je na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici gdje je kroz brojne interdisciplinarne predmete imao priliku da svoja prethodna znanja i iskustva uobliči i nadogradi sa predmetima u vezi sa medijima, jezikom, kulturom, rodom, poviješću, produkcijom. Volontirao i sarađivao pri brojnim organizacijama civilnog društva, poput Centra ženskih prava u Zenici, Naša djeca Zenica, Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini, kao i drugim formalnim i neformalnim grupama građana. Sarađivao sa brojnim domaćim i inostranim medijima poput Anadolu Agency, Sarajevo-x, Pixsell, Zenit, gdje je sticao iskustva i izvještavao sa nekih od najvažnijih događaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. U Mreži za izgradnju mira zaposlen je na poziciji Koordinatora za odnose s javnošću od decembra 2022. godine.

Anisa Pračić- Šehić

LRO Projektna asistentica

Kontakt: anisa.pracic.sehic@mreza-mira.net

Anisa Pračić- Šehić je borkinja i aktivistica za ljudska prava, sa naročitim fokusom na LGBTIQ+ prava i prava mladih. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Svoj aktivistički put započela je sa radom i djelovanjem kroz Asocijaciju studenata Pravnog fakulteta. U Mreži mira zaposlena je od decembra 2022. godine na poziciji LRO projektne asistentice. Prethodno je radila na pravnim poslovima u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, obnašala funkciju zamjenskog člana Općinske izborne komisije na Lokalnim izborima 2020, a svakako organizaciji rada, vremena i vještina je doprinio i rad na Mein Schiff kruzeru. Od 2022. godine članica je Organizacionog odbora Bh. povorke ponosa.

Amar Ćatović

Projektni asistent

Kontakt: amar.catovic@mreza-mira.net

Amar Ćatović je višegodišnji borac za ljudska prava, sa fokusom na prava LGBTIQ osoba i prava žena. Svoj put u borbi za ljudska prava je započeo već na fakultetskim danima, odnosno kada je obrađivao naučno-istraživačke radove na teme ljudskih prava (prava LGBTIQ osoba, prava žena, prava osoba sa invaliditetom). Naučno istraživačke radove je prezentirao kolegema_icama kako bi se započela nepostojeća diskusija u okvirima akademske zajednice. Prvo iskustvo rada u NVO sektoru je stekao u Tuzlanskom otvorenom centru, te svoj aktivistički put nastavio kao član Organizacionog odbora Bh. Povorke ponosa od 2020 do 2022. godine. Prethodno je radio za nevladine i međunarodne organizacije kao što su: IOM BIH, AIESEC BIH, Sarajevski otvoreni centar, CIVITAS i mnoge druge.

Svoje aktivističko svakodnevno djelovanje temelji na riječima „Da niko od nas nije slobodan, dok svi i sve građani_ke to nisu“