Upravna tijela

Upravni odbor Mreže za izgradnju mira:
– Azra Pita Parente, Fondacija Publika, predsjednica Upravnog odbora
– Sunita Dautbegović Bošnjaković, ForumZFD
– Vildana Džekman, Fondacija CURE
– Damir Šaćiragić, Riječi mira
– Safet Subašić, Savez za povratak

Radna grupa:
– Alma Imamović, CEH Konekta
– Emina Ljubijankić, CEH Konekta
– Dejan Filipović, Krila nade (Koordinator Radne grupe)
– Michele Parente, ForumZFD

Aleksandar Žolja, Helsinški parlament građana, Sekretarijat Mreže za izgradnju mira

Goran Bubalo, koordinator

Na slici je veći dio članova/ica Upravnog odbora i Radne grupe, nedostaju Mirjana Ribić, Aleksandar Žolja i Safet Subašić