Upravna tijela

Upravni odbor Mreže za izgradnju mira:
– Dženana Dedić, Agencija lokalne demokratije
– Sunita Dautbegović Bošnjaković, ForumZFD

Zadnji sastav Radne grupe (zbog registracije Udruženja ista više nije aktivna):
– Alma Imamović, CEH Konekta
– Emina Ljubijankić, CEH Konekta
– Dejan Filipović, Krila nade (Koordinator Radne grupe)
– Michele Parente, ForumZFD

Na slici je veći dio članova/ica starog Upravnog odbora i Radne grupe.