Upravna tijela

Upravni odbor Mreže za izgradnju mira:
– Dženana Dedić, Agencija lokalne demokratije
– Maja Balaban, Pomozimo djeci
– Sunita Dautbegović Bošnjaković, ForumZFD
– Vildana Džekman, Fondacija CURE, predsjednica Upravnog odbora
– Damir Šaćiragić, Riječi mira

Radna grupa:
– Alma Imamović, CEH Konekta
– Emina Ljubijankić, CEH Konekta
– Dejan Filipović, Krila nade (Koordinator Radne grupe)
– Michele Parente, ForumZFD

Goran Bubalo, koordinator

Na slici je veći dio članova/ica starog Upravnog odbora i Radne grupe.