Kategorija - Intervju

Intervju

Ko je ubio pravdu?

Ništa nema veze ni sa etnijama, ni sa narodima, ni sa nacijama nego, isključivo sa tri po svemu...