Prezentacija regionalnog projekta za borbu protiv trgovine ljudima u BiH

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na press konferenciju kojom želimo najaviti novi regionalni projekat “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“ koji će raditi na jačanju partnerstva državnih institucija sa organizacijama civilnog društva u izradi strateških dokumenata i realizaciji aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima. Konferencija će se održati u četvrtak, 9. septembra 2021. god s početkom u 11:00 sati, u hotelu Courtyard by Marriott (prizemlje) u Sarajevu, a ukazati će na značaj prekogranične saradnje i razmjene najboljih praksi nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja te promociji civilnog društva kao pokretača promjena.

Okupljenima će se obratiti:

  • Amela Efendić, voditeljica Ureda;  MFS-EMMAUS Sarajevo,
  • Samir Rizvo- Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH,
  • Saliha Đuderija, pomoćnica ministra, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
  • Mirjana Mirosavljević Bobić, koordinatorka operativnih poslova oganizacije ASTRA iz Srbije, i
  • Louise Hammerud Hamilton, projektna menadžerica u organizaciji Praktisk Solidaritet iz Švedske

Konferencija će se odvijati prema priloženom dnevnom redu.

Projekat “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“ kojifinansira Evropska unija realizira Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus (MFS-EMMAUS) u partnerstvu sa organizacijama ASTRA iz Srbije i Praktisk Solidaritet iz Švedske. Aktivnosti se provode u saradnji sa Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva Sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Projekat je osmišljen sa ciljem da podrži jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini za intenzivnije i vidljivije učešće u procesima razvoja politika, institucionalnog monitoringa, promocije i zaštite ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na zaštitu ženskih ljudskih prava žrtava trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja.

Ovaj cilj je moguće ostvariti kroz osiguranje održivosti, nezavisnosti te osnaživanje organizacija civilnog društva koje direktno rade na zaštiti žrtava trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja u Bosni i Hercegovini kako bi i nastavile pružati pomoć žrtvama i zalagati se za pozitivne promjene i u budućnosti.

Konferencija za medije održat će se u skladu sa preporukama i mjerama usmjerenim na prevenciju i zaštitu od virusa COVID-19.

Za više informacija, molimo kontaktirajte:  Ajli Bahtijaragić na ajli.bahtijaragic@mfs-emmaus.ba  

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.