Lana Jajčević, Udružene žene Banjaluka: Žena nikad ne prijavljuje prvi šamar (AUDIO)

Sa Lanom razgovaramo o kampanji 16 dana aktivizma, nasilju nad ženama i femicidu u Bosni i Hercegovini.

Piše Maja Isović Dobrijević

Kampanja “16 dana aktivizma” protiv rodno zasnovanog nasilja počinje danas( 25. novembra), Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Lana Jajčević, pravna savjetnica u Fondaciji „Udružene žene“ rekla je da je prema podacima UN-a 243 miliona žena u svijetu zlostavljano od strane intimnog partnera, a da manje od 40 posto žena koje su doživjele nasilje to i prijavljuju i traže zaštitu iako su države, pa tako i Bosna i Hercegovina, uspostavile brojne mehanizme zaštite žena žrtava nasilja.

„Generalni sekretarijat Ujedinjenih nacija poziva vlade da u nacionalne planove odgovora na nasilje protiv žena uključuju prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama posebno imajući u vidu pandemiju COVID-19 koja je u protekloj i ovoj godini imala značajan uticaj na povećanje broja slučajeva nasilja protiv žena. Ovogodišnja globalna kampanja usmjerena je na sprečavanje femicida – fenomena koji označava zločine iz mržnje nad osobama ženskog pola motiviranog spolom žrtve“, istakla je Lana.

Pojasnila je da se femicidom naročito označavaju i ubistva žena koja su počinjena od strane intimnog partnera žene. Lana ističe da je u BiH u posljednje vrijeme povećan broj ubistava žena počinjenih od strane intimnog partnera. U toku 2021. godine, do 15. novembra, počinjeno sedam femicida, dok je u prethodnim danima zabilježen još jedan slučaj u Zenici” istakla je Jajčević.

Sa Lanom razgovaramo o kampanji 16 dana aktivizma, nasilju nad ženama i femicidu u Bosni i Hercegovini.

Audio zapis možete poslušati ovdje

6yka.com

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.