USAID Saopštenje povodom godišnjice Gorana Bubala

Godina je prošla od kako nas je napustio Goran, čovjek velikog srca, mirovni aktivista i istinski borac za ljudska prava.


Svojom neprestalnom borbom za naše zajedničko sutra uspijevao je otopiti otpore i animozitete koje su ljudi u prvim susretima pokazivali prema zajedničkoj budućnosti na ovim prostorima. Izgradnju mira nikad nije shvaćao kao posao ili zadatak, već kao misiju svog života. Kada neko ima misiju onda nema radnog vremena i nastoji biti na raspolaganju svima kojime je potreban. Goran je upravo tako živio, kao pravi misionar mira.


Njegovi najbliži prijatelji vele da Goran nije gradio mir prema pravilima mirovnih priručnika ili čitanki, iako je o mirovnim teorijskim pristupima znao mnogo i tome podučio veliki broj aktivista. Goran je smatrao je da ljude ne pokreću lijepo sročene konvencije i deklaracije, već otvoreno srce i um. Vjerovao je da su ljudi spremni čuti, uvažiti i prihvatiti drugog i drugačijeg, neovisno o tome slažu li se s njim ili ne.


Goran je mir živio i mirom je zračio. Svaki njegov razgovor, svaki nastup, svaka gesta bili su nota u kompoziciji mira koju je neumorno izvodio među etnički podijeljenom publikom. Bio je svjestan da svaki korak koji učini jest jedan kamenčić u mozaiku mira koji je mukotrpno gradio zajedno s drugim mirotvorcima i mirotvorkama.


Nenametljivo, kroz svoj rad i zalaganje na putu mira, njegovo je ime postalo sinonim za Mrežu mira i za izgradnju mira u BiH. USAID je s ponosom podržavao Goranov rad i na godišnjicu njegove smrti odajemo priznanje Goranu, istinskom heroju mira.

English version

A year has passed since Goran, a man with a big heart, left us. He was a peace activist and a true fighter for human rights.


With his constant struggle for our better tomorrow, he managed to dissolve the resistance and animosity that people showed in their first encounters towards our joint future. He never understood building peace as a job or a task but as a mission of his life. When someone has a mission, there are no working hours and such a person tries to be available to everyone who needs him. Goran lived like that, as a true missionary of peace.


His closest friends say that Goran did not build peace according to the rules of peace manuals or textbooks, although he knew a lot about theoretical approaches to peace and taught a large number of activists. Goran believed that people are not driven by nicely worded conventions and declarations, but by an open heart and mind. He believed that people were willing to hear, appreciate, and accept the other and the different, whether they agreed with him or not.


Goran lived peace and radiated peace. Every conversation, every performance, every gesture was a note in the composition of peace that he tirelessly performed among the ethnically divided audience. He was aware that every step he took was one pebble in the mosaic of peace that he painstakingly built together with other peacemakers.


Because of his work and commitment to the path of peace, his name has become synonymous with the Peace Network and peacebuilding in BiH. USAID proudly supported Goran’s work and on the anniversary of his death, we pay tribute to Goran, a true hero of peace.

Facebook

1 komentar

  • Počivao u miru,dragi naš Gorane,❤! Rado te se sjetimo kao člana naše obitelji,kao divnog muža i oca,kao svjetskog putnika mira! S pobosom govorimo o tebi,tvojoj i našoj Nataši i Petri!

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.