Novi projekt Udruženje Lan iz Bihaća – „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“

Projekt Udruženja „Lan“ iz Bihaća pod nazivom „Medijska pismenost – ključna kompetencija za život u 21. stoljeću“ koji  se realizira u periodu januar – juni 2020. godine, podržan je  kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, projekta sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP).

Medijska pismenost i  medijsko obrazovanje izraz su potrebe društva i pojedinca da kvalitetno odgovore izazovima vremena. Zadatak roditelja i škole  je naučiti djecu da aktivno koriste medije,  kritički promišljaju, uočavaju i koriste pozitivne medijske utjecaje, a one negativne ne prihvataju. U NPP za osnovnu školu medijska kultura izučava se u nastavi maternjeg jezika, ali sadržaji, metode i načini poučavanja ne odgovaraju stvarnim potrebama djece i ne doprinose jačanju njihovih kompetencija. Cilj projekta je približiti djeci, roditeljima i nastavnicima suvremene pristupe  medijskoj kulturi i osnažiti ih za aktivno učenje i svrsishodno korištenje medija.

Danas većinu informacija saznajemo putem medija,  pomoću njih učimo, održavamo kontakte, zabavljamo se. Živimo u medijskoj kulturi u kojoj se informacije brzo šire, a novi fenomeni nastaju i nestaju svake minute. Mediji imaju važnu ulogu u životu djece. Medijska kultura stalno se mijenja i razvija, ali odgoj i obrazovanje ne mijenjaju se istom brzinom. Prepoznajući da je medijska pismenost ključna vještina za aktivno građanstvo, projektom želimo potaknuti nov način promišljanja i novi odnos roditelja i nastavnika prema poučavanju djece temama vezanim za medijsku kulturu, posebno za elektronske medije čiji se utjecaj na djecu svakodnevno širi, a roditelji i škola  ne osposobljavaju djecu da prepoznaju koristi i opasnosti koje mediji nose. U osnovnoj školi djeca uče o medijima na  neadekvatan i nezanimljiv način te kroz nastavni proces ne stječu neophodne kompetencije za kritičko promišljanje o medijskim sadržajima s kojima se svakodnevno susreću, najčešće bez bilo kakvog nadzora roditelja i podrške nastavnika.

Bez razvijanja sposobnosti i znanja roditelja i nastavnika da prenose vještine i znanje medijske pismenosti djeci  nije realno očekivati da će učenici iz osnovnih škola izaći medijski pismeni i osviješteni i da će odgovorno moći kreirati i konzumirati medijske sadržaje. Zato o medijskoj pismenosti želimo poučavati djecu, roditelje i  nastavnike.

Nakon što je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Udruženju „Lan“ dalo saglasnost za provođenje projekta u JU OŠ „Kamenica“, JU OŠ „Gata Ilidža-Vrsta“, JU OŠ „Ostrožac“ i JU OŠ „Stijena“, članice projektnog tima su 3. i 4. februara 2020. godine posjetile direktore/direktorice navedenih škola i prezentirale im planirane projektne aktivnosti.

Direktori/direktorice su sa zadovoljstvom prihvatili realizaciju projekta u školama kojim rukovode. Kroz konstruktivnu i prijateljsku razmjenu mišljenja dogovoreni su detalji vezani za vrijeme i mjesto realizacije aktivnosti.

Projektnim prijedlogom planirane su sljedeće aktivnosti:

  • Tri radionice za 40 učenika/učenica devetog razreda navedenih škola (dvije grupe po 20 učenika/učenica)
  • Jedna radionica za 40 roditelja učenika navedenih škola (dvije grupe po 20 roditelja)
  • Dvije radionice za 40 nastavnika/nastavnica navedenih škola (dvije grupe po 20 nastavnika/nastavnica)
  • Posjeta učenika/učenica Javnom preduzeću Radio-televizija Unsko-sanskog kantona

Cilj održavanja radionica je odgovoriti na rastuću potrebu za medijskim odgojem i osnaživanjem medijske pismenosti djece i ukazati na brojne prednosti koje nude mediji, ali i na opasnosti ih ne koristimo na primjeren način. Namjeravamo djeci osvijestiti važnost medijske pismenosti, razvijati sposobnost odgovornog odnosa prema medijima, upoznati ih s e-bontonom, upozoriti na opasnost  štetnih medijskih sadržaja i omogućiti stjecanje medijskih znanja i vještina koji doprinose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva. Roditelje ćemo educirati o sigurnosti djece na internetu i  potencijalnim opasnostima koji prijete djeci u virtualnom svijetu, a nastavnike da primjenjuju nove, na djecu usmjerene, metode i oblike poučavanja.

Osim edukativnih, projektom su planirane i aktivnosti vezane za vidljivost i medijsku promociju projekta koje uključuju druženje s novinarima kantonalnih i lokalnih medija, medijske objave o projektnim aktivnostima, objave na  web stranici Udruženja „Lan“, FB stranici, Instagramu i Twitteru udruženja te na stranici Mreže za izgradnju mira. Također, planirano je kreiranje i štampanje lifleta koji će učenici/učenice podijeliti građanima. 

U okviru ovih aktivnosti dana 13. 2. 2020. godine upriličile smo druženje s predstavnicima medija kojima smo predstavile kontekst, ciljeve i aktivnosti projekta.  Našem pozivu za druženje odazvale su se novinarke i snimatelji  RTVUSK,  RTV Cazin i  Radio Bihać.

Druženje je proteklo u vrlo prijatnom  i konstruktivnom razgovoru kroz koji smo saznali mnogo jedni o drugima i zajednički doprinijeli predstavljanju jedne značajne regionalne inicijative usmjerene na unapređenje  medijske i informacijske pismenosti građana.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.