Sastanak u kabinetu općinskog načelnika Armina Halitovića

Upravo na dan objavljivanja rezultata globalnog obrazovnog testiranja Pisa, u Kabinetu općinskog načelnika u Bosanskoj Krupi upriličen je sastanak općinskog načelnika Armina Halitovića sa rukovodstvom i delegacijom uposlenika JU Opća gimnazija “Bosanska Krupa”, a povodom završetka unutrašnjih radova na školskom objektu Gimnazije (zgrade kod “Idrinovca”).

Još 2010. godine krenulo se sa realizacijom izgradnje nove zgrade gimnazije u Bosanskoj Krupi kada se ostvarila prva faza radova, za koju je osigurano preko 700.000 KM. U drugoj fazi planirani su finalni unutrašnji radovi, ali do danas se nije ostvarila, te učenici JU Opća gimnazija Bosanska Krupa nastavu pohađaju u zgradi Druge osnovne škole u drugoj smjeni.

Međutim, sveobuhvatni okvir za dječja prava je Konvencija UN-a o pravima djeteta iz 1989. prema kojoj su vlade zakonski odgovorne ukoliko ne uspiju udovoljiti potrebama djece. A učenicima Gimnazije u Bosanskoj Krupi koji nastavu pohađaju u zgradi Druge osnovne škole je time u ogromnoj mjeri uskraćeno pravo na slobodno vrijeme, kulturne aktivnosti, odlučivanje u stvarima koje se tiču njihovih života, njihove osobnosti.

Obrazovanje treba biti strukturirano na način da uvažava dostojanstvo i temeljna ljudska prava učenika. Godinama učenici i nastavnici u Gimnaziji Bosanaska Krupa dobijaju “ostatke kolača” u smislu vremena izvođenja nastave, korištenja fiskulturne sale, prostora za sekcije i slobodne aktivnosti, što je jedan od ozbiljnih vidova diskriminacije.

Nadamo se da će ovaj sastanak biti motivacioni faktor koji će omogućiti da se ulože napori da se napokon pristupi završetku unutrašnjih radova u zgradi Škole, u cilju podizanje kvaliteta obrazovanja učenika JU Opća gimnazija Bosanska Krupa.

Kako i rezultati Pisa istraživanja kažu – poseban je naglasak u naporima da se trebaju popraviti uslovi za rad učitelja i smanji broj učenika u razredima.
Da je Gimnazija u Bosanskoj Krupi škola sa ogromnim renomeom i uspjesima na svjetskim nivoima svjedoče rezultati objavljeni na web stranici Škole.

Profesori su prenijeli pozitivne i optimistične dojmove sa sastanla, jer su usaglašeni konkretni ciljevi i zadaci, te se nadaju pomoći i ostalih institucija, pojedinaca i svih ostalih istinskih zaljubljenika u tradicionalnu vrijednost njihovog grada, Gimnaziju u Bosanskoj Krupi, zgradu kod “Idrinovca”.

https://gimnazijabk.weebly.com/

Izvor: https://gimnazijabk.weebly.com/vijesti-iz-scaronkole/sastanak-u-kabinetu-ocinskog-nacelnika-armina-halitovica

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.