Doktorica Amra Imširagić, najbolja nastavnica ex Jugoslavije

Treća balkanska konferencija ANN ex Jugoslavije “Svijet obrazovanja briše granice”, održana je u Beogradu u periodu od 30.10. do 2.11.2019. godine.

Članica ANN bivše Jugoslavije, dr.sc. Amra Imširagić, nosilac je priznanja: “Najbolji nastavnik ex Jugoslavije”, koje je dodijeljeno na trećoj konferenciji. Naša Tuzlanka, dr.sc. Amra Imsiragic, dobitnica je i pohvalnice od Asocijacije ANN za najispirativniju promociju nastavničkog stvaralaštva. Njen rad i osobno zalaganje za svako dijete s posebnim potrebama prepoznaju učenici s posebnim potrebama, roditelji, te brojni stručnjaci čiji je bila edukator za sve zemlje bivše ex Jugoslavije. Autorica je 6 priručnika za rad s djecom oštećenog sluha, 2 udžbenika za studente, 50 naučnih i 30 stručnih radova.

Edukatorica je nastavnicima i stručnim suradnicima sa prostora ex Jugoslavije na temu rada s djecom s posebnim potrebama. Autorica je i realizator mnogobrojnih projekta na temu rada djece s posebnim potrebama, ali i rada s djecom romske nacionalnosti.

“Nagrada je samo motivacija da budem još uspješnija. Priznanje mi dalo još jednu obavezu da moram kontinuirano nastaviti na stručnom usavršavanju. Obrazovanje ne završava završetkom fakulteta, magisterija, doktorata. Ono za cilj ima cjeloživotno učenje. “Ono sto znam kap je, ono što ne znam okean je.”

Dr.sc. Imširagić nastavlja dalje: “Nagrada mi je dala obavezu da moram nastaviti i dalje širiti ideju o inkluziji, promovirati prava djece s posebnim potrebama koja su uključena u inkluzivni proces na principu humanosti.”

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.