Završena prva faza projekta “Oživljavanje priča mirovnih aktivistica”

Projekat “Oživljavanje priča mirovnih aktivistica” koji je nastao u sklopu “Akademije demokratije za mlade žene”, koji je podržavalo udruženje Žene za Žene International i NED (National Democracy Enowment Fund), a implementira ga Udruženje za podršku pozitivnim procesima napretka u BiH “Alea” dao je doprinos promociji žena – aktivistica i njihovoj ulozi u društvu.

U sklopu projekta “Oživljavanje priča mirovnih aktivistica” aktivizam pojedinih žena u BiH prepoznat je i vidljiv široj javnosti. Putem ovog projekta prikazao se doprinos žena u suzbijanju kulture nasilja i afirmiranju kulture dijaloga, tolerancije i povjerenja. Odnosno, prikazale su se aktivnosti i rezultati žena u uspostavljanju mira u bosanskohercegovačkom društvu.

Promovisana je priča mirovne aktivistice Valentine Gagić Lazić koja je jedna od osnivačica udruženja Sara-Srebrenica i koja je zajedno sa drugim osnivačicama pružila prostor i platformu spajanja ljudi koje politika i politička retorika radi uskih interesa nastoji držati razdvojenim pod svaku cijenu.

Ispričana je i ispromovisana priča Seide Sarić, direktorce udruženja Žene za Žene International koja je do sada radila sa više desetina hiljada žena iz cijele BiH, kojima je zajedno sa svojim kolegicama iz udruženja pomogla na različite načine.

Također je skrenuta pažnja na doprinos žena mirovnim misijama i njihovoj važnosti za proces donošenja odluka o izgradnji i očuvanju mira jer se te odluke tiču upravo njih, svih žena i budućih generacija.

Istaknuta je priča srednjoškolke Indire Smajlović zahvaljujući kojoj je prvi put u Općini Ilijaš organizovano obilježavanje Međunardnog dana žena i ukazano je na važnost tog dana, ali i na sva ekonomska, politička i društvena postignuća žena kroz historiju kao i sve diskriminacije s kojima se danas žene susreću.

Predstavljena je i publikacija “Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo” autorice doc. dr. Zilke Spahić Šiljak koja nudi jedno kompleksno putovanje bosanskih žena koje se susreću sa preprekama i to ne samo tokom uspona na najviše pozicije već cijelim putem od početka obrazovanja i dolaska na niže liderske pozicije.

Tokom implementacije ovog projekta javile su se mnoge mlade žene koje žele ispričati svoje price ili doprinijeti zajednici u kojoj žive na isti ili sličan način kao i aktivistice koje smo promovisali , što je bio i jedan od ciljeva projekta. To saznanje je također i motivacija da Udruženje za podrušku pozitivnim procesima napretka u BiH “Alea” i u budućnosti nastavi sa realizacijom ovog projekta kako bi ohrabrili i osnažili što veći broj žena.

Više informacija o aktivnostima na: https://www.facebook.com/udruzenje.alea.5 i na https://www.facebook.com/O%C5%BEivljavanje-pri%C4%8Da-mirovnih-aktivistica-2261150027466143/

1 komentar

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.