Saopćenje sa Petog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Bosne i Hercegovine i Evropske unije

Peti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine održan je danas putem video-konferencije. Članovi delegacija EU i BiH razmijenili su najnovije informacije o provođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u trgovinskim i tržišnim aspektima. Predstavnici Evropske komisije naglasili su važnost poštivanja svih odredbi SSP-a.

Na sastanku se razgovaralo o implementaciji Strateškog plana za ruralni razvoj BiH 2018- 2021. i pripremama za izradu novog plana za period 2021-2027. godina, naročito u kontekstu IPA podrške. Evropska komisija je pozvala na harmonizaciju mjera poljoprivredne podrške u cijeloj BiH i naglasila da očekuje punu saradnju i spremnost svih nivoa vlasti u izradi cjelodržavne sektorske strategije. Od bh. vlasti se očekuje i intenziviranje napora kako bi se osigurali svi uslovi za provođenje poljoprivrednog popisa od 2021. do 2023. godine.

Evropska komisija je upoznata s aktivnostima u pripremi zakona o vinu na državnom nivou, dok je od vlasti u BiH zatraženo da pristupe izradi nacrta zakona o organskoj proizvodnji, također na državnom nivou.


Na sastanku je bilo govora i o napretku u uspostavljanju sistema državnih referentnih laboratorija potrebnih za higijenske, veterinarske i fitosanitarne kontrole i za analizu hrane i prehrambenih proizvoda, odnosno, jačanju institucionalnih i administrativnih kapaciteta. Potrebno je unaprijediti identifikaciju i registraciju životinja, nadzor kretanja i pravovremeno ažuriranje baze podataka te dugoročno osigurati održive resurse za kontrolu zdravlja životinja. Delegacija BiH podsjetila je Evropsku komisiju na probleme izvoza gljiva iz BiH na graničnoj kontrolnoj tački sa Republikom Hrvatskom.


Predstavljene su informacije o događanjima u zajedničkoj ribarstvenoj politici i novim strateškim smjernica o EU akvakulturi te o izradi programa razvoja za ribarstvo i akvakulturu BiH.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.