Priča o sarajevskim tramvajima

Prvi tramvaj je krenuo 01.01.1885. u 10.00 sati. Prvi vozač ili bolje reći kočijaš na jednokolosiječnoj pruzi dužine 3,1 km je bio Johan Hanke. Konji su mogli napraviti ili bolje reći smjeli samo 2 kruga kako se ne bi premorili.

Priča počinje otprilike ovako. Uoči Nove 1885. godine silan svijet, odjeven u svečane haljine, okupio se na malom trgu u Ferhadiji. Na tek položenim šinama, što su se svjetlucale na hladnoći, stajao je drveni vagon‐tramvaj upregnut u konja bijelca. Vagon je sa svih strana bio uokviren prozorčićima na kojima su se kočoperile tanke zavjese pa je izgledalo kao da se veranda neke bogate kuće s Vratnika spustila u čaršiju. Objavljeno je da od tog dana u Sarajevu počinje saobraćati tramvaj ‐ čudo još neviđeno u srednjoj Evropi ‐ i da će vožnja od Ferhadije do Uzane željezničke stanice trajati trinaest minuta, što će koštati pet krajcera. Tramvaj je u jednoj vožnji mogao povesti 28 ljudi pa je kondukter, koji je po posebnim propisima gradske vlade bio “pristojno odjeven i nije zaudarao po alkoholu i bijelom luku”, pozvao prve putnike u tramvaj. Kada se tramvaj napunio, zvonce je zazvonilo i brkati “tramvajdžija” Johan Hanke potjerao je svog bijelca po šinama. Tramvaj je otišao prema Marindvoru, a na Ferhadiji, mjestu gdje će se kasnije izgraditi prava gradska tramvajska stanica, ostalo je 28 pari cipela!

Tramvaj zvani inspiracija. Tramvaj je malo koga ostavljao ravnodušnim. On je umjetnicima tog doba postao inspiracija za njihova djela, a sarajevskoj raji za izmišljanje priča o “zelenoj aždahi” i “šejtanu”. Muzičar Š. Bosiljevac je za prvu vožnju sarajevskog tramvaja skladao brzu polku za klavir pod nazivom Sarajevski tramvaj, dok je jedan njemački slikar po imenu Kürchner u akvarelu naslikao “jurnjavu konjskog tramvaja sarajevskim ulicama”. A za izvjesnog slikara Kereštešija moglo bi se komotno reći da je bio prva osoba zadužena za marketing i propagandu sarajevskog tramvaja. Ispod svoje slike konjske gradske željeznice on je napisao: “Dobar pješak ne može prije doći. Cijena 5 krajcera.”

Pogledajte sjajnu priču koju je pripremio Josip – Jož@ Vrbanić (veličina 15 Mb): Prica o sarajevskim tramvajima

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.