Heroina: Zlata Grebo

U Sarajevu je 26. aprila preminula Zlata Grebo, profesorica i prva dekanka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Zlata Grebo je rođena u Trebinju 6. augusta 1922. godine, ali je odrastala u Mostaru, gdje je završila gimnaziju, te se tokom srednjoškolskih dana priključila Narodnooslobodilačkom pokretu, skupa sa sestrom Sanom Salahović. Nakon rata, učestvovala je u osnivanju Gradskog odbora AFŽ-a Mostar, i radila na organizaciji i emancipaciji žena. Obrazovanje nastavlja u Beogradu, gdje 1947. godine završava Višu školu spoljne trgovine, a potom u Sarajevu 1954. godine završava Višu pedagošku školu. Studij sociologije upisala je 1959. godine u Beogradu, u sklopu prve generacije sociologa/inja. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1973. godine.

Godine 1966. Zlata Grebo je postala redovna profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na predmetu Demografija. Bavila se demografskim politikama i ulogom žena u razvoju društva, te je učestvovala u pripremi metodologije za popis stanovništva iz 1971. godine. Predavala je na brojnim univerzitetima i učestvovala na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu. Na Svjetskom kongresu žena u Helsinkiju 1969. godine bila je članica delegacije žena Jugoslavije. Objavila je više naučno-istraživačkih radova, i autorica je knjige “Želje i strahovanja jugoslovenske žene” (1965.). Bila je prva dekanka Fakulteta političkih nauka od 1975. do 1977. godine i predsjednica Savjeta Univerziteta od 1981. do 1983. godine. Dobitnica je nagrade Veselin Masleša (1976.) za naučna dostignuća u oblasti društvenih nauka.

Zlata Grebo i Sana Salahović našle su se u knjizi #ŽeneBiH zbog izuzetnih doprinosa naučno-istraživačkom radu, kao i borbi za emancipaciju žena u Jugoslaviji.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.