Demantij na objavljeni članak

Prenijeli smo članak pod naslovom: “Ovo su škole i univerziteti koji u BiH izdaju diplome, a nisu akreditovani“. Između ostalog, kao neakreditirana visokoškolska ustanova navedena je i Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Brčko. Kako smo aporstorfirajući status ove Visoke škole objavili nepotpunu informaciju koja može izazvati pogrešne reakcije i nanijeti štetu ovoj Visokoj školi, ispod objavljujemo potpunu informaciju o statusu ove visokoškolske ustanove, kako slijedi: 

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA posjeduje dozvolu za rad – licencu i prvu AKREDITACIJU izdatu od strane Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta, te su i skladu sa tim sve diplome izdate od strane ove visokoškolske ustanove zakonski utemeljene odnosno regularne.

Nadalje, Visoka škola eMIPIRICA je Odjeljenju za obrazovanje Vlade Brčko distrikta  podnijela zahtjev za institucionalnu akreditaciju još 16.01.2015. godine, koji iz nama nepoznatih razloga još nije okončan, i pored stalnog insistiranja na okončanju ovog postupka. Također ova Visoka škola je pokrenula i postupak za osnivanje i novih studijskih programa, no Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta je ovaj postupak prekinulo do rješavanja pitanja akreditacije, smatrajući da je ovo prethodno pitanje za daljnjii razvoj ove Visoke škole.  Ovaj postupak je u toku, o čemu svjedoči i zaključak Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta broj: 07-1154SO-004/19 od 22.05.2019. godine.

Dakle, Visoka škola eMPIRICA posjeduje urednu prvu akreditaciju, koja je validna do okončanja postupka institucionalne akreditacije koji je u toku, te su sve diplome koje je izdala i koje će izdati ova visokoškolska ustanova u potpunosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, odnosno zakonski regularne, a što je potvrđeno i u aktu Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta broj: 07-1154SO-009/18 od 26.07.2018. godine koji dostavljamo u prilogu.

Više informacija:

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.