Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Datum objave: 10.01.2022.Krajnji rok za prijave:18.01.2022.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za energetiku

Na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u

Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

1/01 Stručni saradnik za energetiku

SEKTOR ZA ENERGETIKU

Odsjek za primarnu energiju i politiku

1/01 Stručni saradnik za energetiku

Opis poslova i radnih zadataka: Prati i proučava zakonske i podzakonske akte, a posebno akte vezane za poslove koji se obavljaju u Odsjeku; kontinuirano prati provođenje propisa, posebno onih u čijoj je izradi učestvovao; učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Odsjeka; sarađuje u pružanju stručne pomoći pri izradi zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti energetike; obavlja poslove obrade jednostavnijih programa i obrade podataka; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i treceg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – tehnički fakultet ili fakultet društvenog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik –stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,94 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

Više informacija ads.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.