Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1388/21 od 06.05.2021. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovana i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.675-46-2/21 od 09.04.2021. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Univerzitet u Banjoj Luci

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.