Za život bez nasilja

Svjesni porasta broja slučajeva rodno zasnovanog nasilja koje je posebno eskaliralo u vrijeme pandemije, Fondacija lokalne demokratije u okviru projekta i kampanje „Za život bez nasilja“ nudi besplatno pravno i psihološko savjetovanje ženama, koje se može ostvariti pozivom na brojeve telefona 033/570-560; 033/ 570-561 ili dolaskom u naš Centar za žene koji se nalazi na adresi Bravadžiluk bb (uz prethodnu najavu zvanjem navedenih telefonskih brojeva ili prijavom putem e-maila na pravna.podrska@bih.net.ba ili psiholoska.podrska@bih.net.ba) .

Fondacija lokalne demokratije je nevladina organizacija sa primarnim fokusom rada u oblasti zaštite, promocije i unapređenja ljudskih prava, posebno prava žrtava nasilja zasnovanog na spolu. Unapređenjem zakonskog okvira, socijalnim, ekonomskim i obrazovnim programima osnažujemo žene u BiH za aktivno učešće u transformaciji bh. društva u kojem će imati ravnopravnu ulogu u javnom i privatnom životu.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.