UPFBiH: Kompanijama koje su ranije potpisale ugovore, cijena struje od 1.1.2022. ne smije biti skuplja od 20 posto

Sarajevo, 31. decembar/prosinac 2021. – Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine insistira da Vlada Federacije BiH prilikom donošenja odluke o ograničavanju cijena električne energije, obaveže elektroprivredna preduzeća na aneksiranje ugovora sa kompanijama koje su ranije potpisale ugovore o snabdijevanju, a kojima im je cijena povećana za više od 20 posto. U UPFBiH su naglasili da ove kompanije moraju dobiti anekse na ugovore kojima će im cijena biti povećana maksimalno 20 posto i koji će se početi primjenjivati od 01.01.2022. godine.

UPFBiH zahvaljuje rukovodstvu i poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na hitnom organiziranju online sjednice na kojoj je usvojen amandman na Zakon o električnoj energiji u Federaciji BiH, u tekstu u kojem ga je usvojio Dom naroda. UPFBiH zahvaljuje rukovodstvu i delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH koji su dali veliki doprinos usvajanju dopune Zakona o električnoj energiji u FBiH, što omogućava Vladi FBiH da donese odgovarajuću odluku i ograniči rast cijena električne energije za privredu na 20 posto.

Povećanje cijena električne energije za privredu od 20 posto predstavlja gornju granicu povećanja koje omogućava većini kompanija u FBiH neometanu proizvodnju, nastavak izvoznih aktivnosti, zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih radnika te nastavak investicijskog ciklusa.

S druge strane, neće drastično rasti cijene roba i usluga na tržištu zbog enormnog povećanja cijena električne energije, čime se štiti životni standard građana.

Također, ovo povećanje će omogućiti Elektroprivredi FBiH da kompenzira ranije dogovoreno povećanje cijene uglja, kao i nastavak investicijskog ciklusa.

Posebnu zahvalnost UPFBiH upućuje svojim članicama, medijima i javnosti u FBiH na nemjerljivom doprinosu u realizaciji ove ativnosti.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.