Upitnik o kapacitetima civilnog društva

Cilj ovog istraživanja je da se istraže kapaciteti, te prakse odgovornosti i transparentnosti organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini tokom 2020. Stoga je Vaš doprinos od izuzetne važnost kao usmjerenje za razvoj sektora.

Trebaće Vam manje od 15 minuta da popunite upitnik.

Nalazi ovog istraživanja će doprinijeti kreiranju Godišnje ocjene o stanju poticajnog okruženja i kapaciteta civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj, u skladu sa Smjernicama za EU podršku u regionu proširenja, u okviru EU TACSO 3 projekta, finansiranog od strane Evropske Unije. Također, podaci prikupljeni kroz istraživanje provedeno početkom 2021. godine od strane Blakanske mreže za razvoj civilnog društva (BCSDN) za izvještaj o poticajnom okruženju i saradnji između OCD i vlasti u zemljama zapadnog Balkana će biti korišteni i za ovaj izvještaj.

Nalazi upitnika djelomično će biti korišteni u svrhu istraživanja koje provode BCSDN i Centar za promociju civilnog društva pod projektom Regionalnog HUB-a za razvoj civilnog društva, finansiranog od SIDA-e.

Vaši individualni odgovori su apsolutno povjerljivi i anonimni. Odgovori neće biti povezani sa Vašim udruženjem i bit će prezentirani u objedinjenom obliku sa odgovorima drugih organizacija. Nalazi će biti prezentirani u okviru izvještaja koji će biti javno dostupan.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi istraživanja ili su Vam potrebne dodatne informacije molimo da kontaktirate projektnu menadžericu Meliku Šahinović putem e-maila: melika.sahinovic@cpcd.ba

Cijenili bismo ako upitnik možete popuniti do 21.5.2021. godine.

Zahvaljujemo na izdvojenom vremenu!

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/civil_society/doc_guidelines_cs_support.pdf

Anketu ispunite ovdje

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.