Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja ΣΟΦIΑ (Sofia) je nastala sa željom da oplemeni i proširi kulturno stvaralaštvo. S tim u vezi, trudićemo se da u najboljem mogućem svjetlu prikažemo doprinos naših mladih ljudi, ali i onih malo starijih, koji su do sada, a tek će da to i urade – dati svoj doprinos kako na području filozofije, umjetnosti, autorskih i sl. tekstova ali i drugih vrsta ostvarenja.

Kako je najbolji način da se vaš rad i trud u stvari vidi i od strane drugih, ukazala se potreba za povezivanjem svih onih stvaralaca koji se i pored formalnog kruga aktivnosti i bavljenja svojim akademskim i naučnim radom ne mogu u potpunosti izraziti niti imaju mogućnosti da se uključe u svijet svoje akademske zajednice.

S tim u vezi Udruženje Sofia je usmjereno ostvarivanju sljedećih ciljeva:
– organizovanju, samostalnom ili u zajedno sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja u oblasti filozofije, kulture i misaonog stvaralaštva;
– izdavanju novina, brošura, časopisa, skripti, udžbenika, monografija i ostalih publikacija iz filozofije, kulture i svih misaonih oblika stvaralaštva;
– organizovanju naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti filozofije, kulture i misaonog stvaralaštva;
– sarađivanju sa univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bavi kako filozofskim tako i naučnim istraživanjem;

Ukoliko prepoznajete potencijal i napore našeg Udruženja, te smatrate bitnim oplemenjivanje duha, savlađivanje prepreka radi međusobne saradnje i komunikaciju, kontaktirajte nas za saradnju putem e-mail adrese: udruzenjesofia@gmail.com.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.