ODRŽANI REPLIKACIONI TRENINZI NA PODRUČJU HNK U SKLOPU PROJEKTA TABLA

U okviru projektne cjeline 2 – Stručno usavršavanje nastavnika/profesionalni razvoj: Visokokvalitetni program obuke nastavnika tokom rada integrisan u obrazovne sisteme u KS, HNK i RS, održani su replikacioni trenizi u Hercegovačko – neretvanskom kantonu gdje se u odabranim školama sprovodi Projekat općeg obrazovanja (TABLA), te su Master edukatori – treneri održali četverodnevne radionice gdje su upoznali kolegice i kolege sa modelima kvalitetnog učenja i primjene STEAM pristupa u redovnoj nastavi te kako koristiti moderno opremljene STEAM laboratorije koje su donirane školama u proteklom periodu.

“Mogu reći da sam veoma zadovoljna replikacionim treninzima koji su održani u našoj školi u suradnji sa organizacijom Save the Children i gimnazijom “Fra Grge Marića” Mostar. Ono na šta bih stavila poseban naglasak i čime sam najzadovoljnija jeste da ih je potrebno motivirati za određene promjene u radu. Vrlo je bitno definirati i bazirati se na ishode poučavanja.” – Marija Jurčić, direktorica osnovne škole “Ivana Gundulića” u Mostaru.

Prema riječima jedne od mentorica, učiteljice razredne nastave, Petre Biokšić, projekat je izuzetno dobro osmišljen a sama će implementacija u postojeći nastavni plan i program biti izazovna ali je na nastavnicima da se izgrađuju i usavršavaju prema datim PPDM komeptencijama i da sve ono za što su se obučili probaju provesti u redovitu nastavu. Također je naglasila važnost jednog ovakvog projekta u Hercegovačko – neretvanskom kantonu.

Aktivnosti TABLA projekta koji je finansiran od strane USAID a sprovodi ga Save the Children, osmišljene su tako da transformiraju nastavne planove i programe obuke nastavnika prije početka rada i izgrade kritičke kompetencije sadašnjih i budućih nastavnika koje su potrebne za podršku razvoju osnovnih vještina i znanja učenika za živote i karijere u sve više međusobno povezanom i digitalizovanom obrazovnom svijetu.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.