Obilježen Dan nestalih osoba

Međunarodni komitet Crvenog križa/krsta (MKCK) je danas obilježio Međunarodni dan nestalih simboličnim pitanjem „Gdje je?“. Kampanja s tim nazivom, rađena u partnerstvu sa 21 organizacijom iz strukture Društva Crvenog krsta/križa BiH, 17 udruženja nestalih osoba i Mrežom za izgradnju mira, održana je u više od 25 gradova širom Bosne i Hercegovine. Na obilježavanju u Sarajevu je, pored podjele informativnih materijala, građanima predstavljena i izložba sa portretima članova porodica nestalih osoba i ličnim predmetima osoba koje su nestale. 

U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 7.000 osoba nestalih usljed rata. Njihove porodice već 25 godina nose težak teret neizvjesnosti, a nadležnim vlastima svakodnevno postavljaju pitanje „Gdje je?“. Po međunarodnom i domaćem pravu, porodice imaju pravo da saznaju šta se desilo njihovim nestalim članovima i gdje se oni nalaze, a države imaju obavezu da ih podrže i pruže im odgovore. 

Nedostatak novih i vjerodostojnih informacija o lokacijama grobnica u BiH danas predstavlja najveći izazov pronalaženju nestalih. „Informacije iz međunarodnih i domaćih arhiva bi mogle dovesti do pronalaska grobnica. MKCK kao neutralna i nezavisna organizacija ima pristup arhivima međunarodnih aktera kao što su tribunal u Hagu, posmatračka misija Evropske komisije ili sjedište NATO-a. Osim toga su nam neke od država, koje su imale mirovne misije na ovim prostorima, dale pristup svojoj dokumentaciji ili relevantne informacije, na primjer Nizozemska, Francuska ili Italija. Naši stručnjaci su do sada sistematski pretražili preko 50,000 stranica dokumentacije, a relevantne informacije predajemo Institutu za nestale osobe“, izjavio je šef delegacije MKCK-a u Sarajevu Elmir Camić. 

Potrebno otvoriti i domaće arhive i staviti ih na raspolaganje u potrazi za nestalim osobama, ali i osigurati da Institut za nestale osobe ima dovoljne tehničke i ljudske resurse za ispunjavanje svog mandata, naglasio je Camić. 

Crveni krst/križ je u redovnom kontaktu sa preko 30 udruženja porodica nestalih osoba iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i pomaže im između ostalog kroz projekte psihosocijalne podrške. U zadnje tri godine je preko 10,300 članova porodica imalo direktne koristi od takvih projekata. Obilježavanju Međunarodnog dana nestalih u Sarajevu su prisustvovali mnogi od njih, između ostalog predstavnici udruženja porodica iz Srebrenice, Prijedora, Hadžića, Višegrada i Kalinovika, dok su druga udruženja dan obilježile sa istim pitanjem u svojim lokalnim zajednicama.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.