Loptica Mreze za izgradnju mira

Lista članica – Obrazovne institucije

 

No. Naziv organizacije
1. Gimnazija “Mustafa Novalić”

Kontakt osoba: Fikreta Čobo

Adresa: Sarajevska bb 76250 Gradačac

Email/web stranica: gimngrad@gmail.com; http://gimnazijagradacac.weebly.com

Telefon: +387 61 287 260

2. Global Education

Kontakt osoba: Aldina Rastoder

Adresa: Francuske revolucije bb 71000 Sarajevo

Email/web stranica: aldina.rastoder@bosnasema.ba; pr@bosnasema.ba;

www.bosnasema.ba

Telefon: +387 33 944 104; +387 61 034 997;

 

3. Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru

Kontakt osoba: Adla Velagić-Ćurić

Adresa: Španski trg 1  88000 Mostar

Email/web stranica: adla.velagic@uwcim.uwc.org; www.uwcmostar.ba

Telefon: +387 36 319 926

4. Mješovita srednja škola u Bihaću

Kontakt osoba: Ervin Bajrektarević i Tamara Malkoč

Adresa: Džanića mahala 68 77000 Bihać

Email/web stranica: ekonomska.bihac@gmail.com; jumsssekretar@gmail.com;

tamarabujanovic@hotmail.com; www.mssbihac.ba

Telefon: +387 61 961 661;  +387 37 961 662

5. OŠ “Čelić” Čelić

Kontakt osoba: Sadifa Memić

Adresa: Patriotske lige 75246 Čelić

Email/web stranica: pedagog@oscelic.edu.ba; http://oscelic.edu.ba/

Telefon: +387 35 668 080

6. OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kamberi

Kontakt osoba: Aida Hećimović

Adresa: Kamberi bb – Mionica II 76250 Gradačac

Email/web stranica: juos.hk@gmail.com

Telefon: +387 35 857 243

 

7. OŠ “Harmani – I”

Kontak osoba: Rasema Delić

Adresa: Harmanski sokak 3 77000 Bihać

Email/web stranica: os.harmani1@bih.net.ba; rasemadelic@hotmail.com

Telefon: +387 37 223 292

8. OŠ “Humci”

Kontakt osoba: Murveta Sukanović

Adresa: Ul. Odreda Vjetrenik 8 75244 Humci

Email/web stranica: os.humci@bih.net.ba; www.skolahumci.ucoz.net

Telefon:  +387 35 667 000

9. OŠ “Meša Selimović” Zenica

Kontak osoba: Amir Zukić

Adresa: Talića brdo 14 72000 Zenica

Email/web stranica: osmesaze@bih.net.ba; www.osmesaze.edu.ba

Telefon: +387 32 460 336

10. JU Mješovita srednja škola Maglaj

Kontak osoba: Ermin Tanković i Nerminka Pirkić

Adresa: Aleja Ljiljana 50 74250 Maglaj

Email/web stranica: mss_maglaj@bih.net.ba

Telefon: +387 32 465 128

11. OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zelinja Donja

Kontak osoba: Ervada Sinanović

Adresa: Zelinja Donja 196 76259 Zelinja

Email/web stranica: os.mcc.zd@gmail.com; http://oszelinjadonja.com.ba/

Telefon: +387 35 829 800

12. OŠ “Pazar” Tuzla

Kontak osoba: Almir Dorić

Adresa: Pazar br.1 75000 Tuzla

Email/web stranica: skolapazar@gmail.com; www.ospazar.org

Telefon: +387 35 362 980

13. OŠ “Safvet – beg Bašagić” Visoko

Kontak osoba: Selma Trebo

Adresa: Donja Mahala broj 42 71300 Visoko

Email/web stranica: ossbbvisoko@hotmail.com; www.ossafvetbegbasagic.edu.ba

Telefon: +387 32 738 423

14. JU OŠ “Sveti Sava” Brod

Kontak osoba: Bojana Šašlić

Adresa: Vuka Karadžića 66 74450 Brod

Email/web stranica: os104@skolers.org; www.ossvetisavabrod.com

Telefon: +387 53 610 173

15. JU OŠ “Sveti Sava” Novi Grad

Kontak osoba: Marina Ovuka

Adresa: Nikole Pašića 13 79220 Novi Grad

Email/web stranica: os041@skolers.org; https://www.facebook.com/O%C5%A0-Sveti-Sava-Novi-Grad-387367851318392/

Telefon: +387 52 751 054

16. OŠ “Ustikolina” Ustikolina

Kontakt osoba: Muamarea Ahmetspahić

Adresa: Omladinska bb 73250 Ustikolina Općina Foča u F/BiH

Email/web stranica: os_ustikolina@hotmail.com

Telefon: +387 38 518 139

17. Prva osnovna škola Velika Kladuša

Kontak osoba: Zehida Bihorac Odobašić

Adresa: Ul. Ibrahima Mržljaka 27  77230 Velika Kladuša

Email/web stranica: prvaosnovnaskola.vk@gmail.com

Telefon: +387 37 773 811; +387 37 770 013;

18. Srednja medicinska škola Tuzla

Kontakt osoba: Mirnes Avdić

Adresa: Fra Grge Martića 5 75000 Tuzla

Email/web stranica: info@smstz.edu.ba; www.smstz.edu.ba

Telefon: +387 35 252 040; +387 35 252 074;

19. Srednja mješovita škola “Žepče” Žepče

Kontakt osoba: Zijah Malićbegović, Ivica Penić i Almira Malićbegović Suljić

Adresa: Zagrebačka 2 72230 Žepče

Email/web stranica: sms.zepce@tel.net.ba; http://smszepce.info

Telefon: +387 32 881 015; +387 32 881 014;

20. Srednja škola “28. juni”

Kontakt osoba: Renata Tešić i Boris Brajović

Adresa: Stefana Nemanje 10, 71123 Lukavica

Email/web stranica: ss71@skolers.org; http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/

Telefon: +387 57 342 523

21. Srednja muzička škola Zenica

Kontakt osoba: Ajdin Karahođa

Adresa: Školska br. 11b 72000 Zenica

Email/web stranica: www.smuze.ba; srednjamuzicka@yahoo.com; srednjamuzicka_pedagog@yahoo.com

Telefon: +387 32 460 372; +387 32 460 371;

22. Centar za mirovno obrazovanje/ Peace Education Hub

Kontak osoba: Larisa Kasumagić  – Kafedžić

Adresa: Franje Račkog 1 71000 Sarajevo

Email/web stranica: larisa.kasumagic@ff.unsa.ba; https://peacehub.ba/

Telefon: +387 33 253 165

 

 

 

 

Lista članica – Organizacije koje se bave pravima žena

No. Naziv organizacije
23. Akademija za žene

Kontak osoba: Maja Gasal-Vražalica

Adresa; Trg heroja br. 41 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@afw.ba; www.afw.ba

Telefon: +387 33 524 382; +387 61 531 144;

24. CARE International u BiH – Sarajevo

Kontakt osoba: Sumka Bučan i Jadranka Miličević

Adresa: Hasana Kaimije 11 71000 Sarajevo

Email/web stranica: sbucan@care.ba; pdjordjevic@care.ba; jmilicevic@care.ba

www.care.ba

Telefon: +387 33 536 790

25. Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo

Kontakt osoba: Sehija Dedović

Adresa: Džemala Bijedića 122 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@nahla.ba; www.nahla.ba

Telefon: +387 33 710 650; +387 33 641 664;

26. Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” – Podružnica u Bihaću

Kontak osoba: Senida Karasalihović-Adilović

Adresa: Prilaz ulici Bosanskih šehida bb 77000 Bihać

Email/web stranica: nahlabihac@gmail.com; www.nahla.ba

Telefon: +387 62 885 559; +387 37 352 200;

27. Fondacija CURE

Kontak osoba: Jadranka Miličević i Saša Radulović

Adresa: Čekaluša 16 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@fondacijacure.org; www.fondacijacure.org

Telefon: +387 33 207 561

 

28. Fondacija lokalne demokratije

Kontakt osoba: Jasmina Mujezinović

Adresa: Bravadžiluk bb 71000 Sarajevo

Email/web stranica: adl@bih.net.ba; info@fld.ba; www.fld.ba

Telefon:  +387 33 237 240; +387 33 236 899; +387 33 668 459;

29. Fondacija Udružene žene

Kontakt osoba: Nada Golubović

Adresa: Kalemegdanska 18 78000 Banja Luka

Email/web stranica: office@unitedwomenbl.org; www.unitedwomenbl.org;

Telefon: +387 51 462 146

30. In Mreža žena BiH

Kontakt osoba: Stela Kapidžić

Adresa: Dolina 1 71000 Sarajevo

Email/web stranica: mrezainbih@gmail.comhttps://www.facebook.com/inmrezazenabih/

Telefon: +387 60 036079

31. Organizacija Glas žene

Kontakt osoba: Enisa Raković

Adresa: 502.Viteške brigade 11 (kod KTV) 77000 Bihać

Email/web stranica: glaszene@net.hr

Telefon: +387 61 981 264

32. Poduzetnice IN – udruženje za demokratiju, poduzetništvo i kulturu

Kontakt osoba: Lejla Tufo, Adisa Tufo i Ilma Softić

Adresa: Edhema Eke Džubura 48D 71210 Općina Ilidža, Sarajevo

Email/web stranica: info@poduzetnice.ba; www.poduzetnice.ba

Telefon: +387 62 150 973; +387 61 134 295

33. Sara-Srebrenica

Kontakt osoba: Valentina Gagić

Adresa: Srebreničkog odreda bb 75430 Srebrenica

Email/web stranica: sarasrebrenica2000@gmail.com

Telefon: +387 56 440 620

34. Udruženje Prijedorčanki “Izvor”

Kontakt osoba: Seida Karabašić

Adresa: Muharema Suljanovića 52 79101 Prijedor

Email/web stranica: izvorpd@gmail.com; www.izvor-prijedor.org

Telefon: +387 52 215 635

35. Udruženje “Think Pink – Zajedno smo jedno”

Kontak osoba: Nela Hasić

Adresa: Dolina 1 (Kuća ljudskih prava) 71000 Sarajevo

Email/web stranica: rftcsarajevo@gmail.com; www.raceforthecure.ba

Telefon:  +387 66 000 335

36. Udruženje za pomoć žrtvama seksualnog nasilja u ratu “SUZE”

Kontakt osoba: Adila Suljević

Adresa: Dušana Vasiljeva 6 76100 Brčko Distrikt

Email/web stranica: nvo.suze@gmail.com

Telefon: –

37. Udruženje žena Derventa

Kontak osoba: Jovanka Popović

Adresa: Nikole Tesle bb  74400 Derventa

Email/web stranica: jovanka.uzd@gmail.com; http://uzderventa.org/

https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-%C5%BEena-Derventa-113694336768323

Telefon: +387 53 332 260; +387 65 316 034; +397 65 367 764; +387 65 971 350;

38. Udruženje žena “Jake žene” Pale

Kontak osoba: Lenka Ljevak

Adresa: Mihajla Pupina 45 71420 Pale

Email/web stranica: lenkalesy@gmail.com

Telefon: +387 66 453 732

39. Udruženje žena Priroda Bratunac

Kontakt osoba: Željana Pjevalica

Adresa:  Svetog Save b.b. (Vatrogasni dom)  75420 Bratunac

Email/web stranica: priroda@teol.net

Telefon: +387 56 410 662; +387 65 414 801;

40. Udruženje žena Plane

Kontakt osoba: Mahira Makarević

Adresa: Makljenovac bb 74000 Doboj

Email/web stranica: zeneplana@gmail.com

Telefon: +387 61 826 288

41. Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Kontakt osoba: Esma Drkenda

Adresa: Ibrahima Popovića 49 73101 Goražde

Email/web stranica: sekago@bih.net.ba; www.seka-hh.de;

Telefon: +387 38 222 099

42. Udruženje žena Romkinja centar za majke “Izvor života”

Kontakt osoba: Jadranka Tahirović

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži 72 72250 Vitez

Email/web stranica: uzrczm.izvorzivota@hotmail.com

Telefon: –

43. Udruženje žena “Viktorija” Pale

Kontakt osoba: Mladenka Santrač

Adresa: Gornja Ljubogošta b.b.  71420 Pale

Email/web stranica: udruzenjezenaviktorijapale@gmail.com

Telefon: +387 66 017 244

44. Udruženje “Ženska Vizija”

Kontakt osoba: Amela Hajvaz Pozderović

Adresa: Mihaila i Živka Crnogorčevića 9 75000 Tuzla

Email/web stranica: zenskavizija@gmail.com

Telefon: +387 61 859 080

45. U.G. Medica Zenica

Kontak osoba: Sabiha Husić

Adresa: Krivače 40 72000 Zenica

Email/web stranica: medica1@bih.net.ba; www.medicazenica.org

Telefon: +387 32 463 920

46. Udruženje žena za međureligijski dijalog u porodici i društvu „Mozaik“ Visoko

Kontakt osoba: Ismeta Begić

Adresa: Veliko Čajno – MZ Gračanica 71300 Visoko

Email/web stranica: ismeta_beg@live.com

Telefon: +387 62 204 505

47. UG “Nada” Trebinje

Kontakt osoba: Koviljka Komnenić

Adresa: Beogradska bb 89000 Trebinje

Email/web stranica: udruzenjegradjana.nada@yahoo.com;

https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-gra%C4%91ana-Nada-Trebinje-1537910313160644/

Telefon: +387 65 472 946

 

48. UŽ “Žene sa devet rijeka”

Kontakt osoba: Senada Musić

Adresa: Banjalučka bb 79260 Sanski Most

Email/web stranica: zenesa9rijeka@gmail.com; https://www.facebook.com/groups/545999112209676

Telefon: +387 61 752 826; +387 61 442 422;

49. Vive žene

Kontakt osoba: Jasna Zečević i Mima Dahić

Adresa: Alekse Šantića bb 75000 Tuzla

Email/web stranica: vivezene@bih.net.ba; www.vivezene.ba

Telefon: +387 35 224 310; +387 35 224 311;

50. Žena BiH Mostar

Kontakt osoba: Dijana Tadić

Adresa: Trg Ivana Krndelja 3 88000 Mostar

Email/web stranica: zenabih@bih.net.ba; www.zenabih.ba

Telefon: +387 36 550 339

51. Žene za žene International Sarajevo

Kontakt osoba: Seida Sarić

Adresa: Zelenih beretki 12/3 71000 Sarajevo

Email/web stranica: seida.saric@zenezazene.ba; general@zenezazene.ba;

www.womenforwomen.org;

Telefon: +387 33 770 010; +387 33 770 012;

52. Biser International

Kontakt osoba: Aida Daidžić i Eldina Mehić

Adresa: Kaptol 18 71000 Sarajevo

Email/web stranica: biserinternational@gmail.com; urbfor@bih.net.ba;

Telefon: +387 33 264 730; +387 33 225 115;

53. Astarta

Kontakt osoba: Goran Crnogorac i Aida Klapuh

Adresa: Hrvoja Vukčića Hrvatinića 25 70101 Jajce

Email/web stranica: jajceastarta@gmail.com

Telefon:  +387 63 403 771; +387 66 336 419;

54. Udruženje “Orhideja” Stolac

Kontakt osoba: Minva Hasić

Adresa: Kralja Tomislava bb 88360 Stolac

Email/web stranica: orhidejastolac@gmail.com; www.orhideja.org;

Telefon: +387 36 854 647; +387 63 322 810;

55.

56.

Udruženje “HO Horizonti” Tuzla

Kontakt osoba: Jasminka Jukić

Adresa: Izeta Sarajlića 24 75000 Tuzla

Email/web stranica: psiholoski.c@bih.net.ba; info@horizonti.ba;

www.horizonti.ba;

Telefon: +387 35 264 667

Udruženje žena “Nera Konjic

Kontakt osoba: Elvedina Alić

Adresa: Luka 21, Konjic  88400

Email/web stranica: nera.konjic@gmail.com

Telefon: +387 61 043 394

 

 

Lista članica – Organizacije koje se bave pravima i edukacijom djece, mladih i odraslih

 

 

56. Hope and Homes for Children

Kontakt osoba: Jasmina Zulfikarpašić

Adresa: Himze Polovine 13A 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@hhc.ba; www.hhc.ba; www.facebook.com/hhcbih;

Telefon: +387 33 200 672; +387 33 200 693;

57. Inicijativa mladih za ljudska prava

Kontakt osoba: Irena Hasić

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71000 Sarajevo

Email/web stranica: bhoffice@yihr.org; irena@yihr.org; www.yihr.org;

Telefon: +387 33 860 667

58. Institut za razvoj mladih KULT

Kontakt osoba: Biljana Dragaš

Adresa: 4. viteške brigade 34-36 71210 Ilidža

Email/web stranica: biljana.dragas@kultbih.org; kult@mladi.org; www.mladi.org;

Telefon: +387 33 778 778

59. Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis”

Kontakt osoba: Indira Čilić-Lončar

Adresa: Suljo Čilić b.b. 88420 Jablanica

Email/web stranica: centarfortis@yahoo.com; www.centar-fortis.org;

Telefon: +387 63 334 993; +387 61 327 427;

 

60. Omladinski centar

Kontakt osoba: Jasminka Drino-Kirlić

Adresa: Gradska b.b. 70240 Gornji Vakuf – Uskoplje

Email/web stranica: omladinski.centar@bih.net.ba

Telefon: +387 30 260 520

61. Omladinska organizacija Mali princ

Kontakt osoba: Veselinka Mijatović

Adresa: Ep. Nikolaja Velimirovića 6 76120 Brčko distrikt BiH

Email/web stranica: maliprincbrcko@gmail.com

Telefon: +387 49 211 111

62. Omladinska organizacija Odisej

Kontak osoba: Čedomir Glavaš i Slaviša Paunović

Adresa: Nemanjina bb 75420 Bratunac

Email/web stranica: ooodisej@yahoo.com; www.ooodisej.rs.ba;

Telefon: +387 65 734 216; +387 65 875 436;

 

63. Omladinski pokret Revolt

Kontakt osoba: Merisa Okanović

Adresa: Đorđa Mihajlovića 4 75000 Tuzla

Email/web stranica: www.op-revolt.org; www.oprevolt.com;

Telefon: +387 62 355 326; +387 62 511 077;

64. Omladinski resursni centar Tuzla – Helsinški parlament građana Tuzla

Kontakt osoba: Miralem Tursinović

Adresa: Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75000 Tuzla

Email/web stranica: orctuzla@bih.net.ba; www.omladina-bih.net;

Telefon: +387 35 258 077

65. Omladinsko udruženje “Proaktivna omladina”

Kontak osoba: Resul Čehajić

Adresa: Krševac bb  72243 Kakanj

Email/web stranica: proaktivna.omladina@gmail.com; www.proaktivnaomladina.siterubix.com;

Telefon: +387 60 308 5803

66. PERPETUUM MOBILE – Институт за развој младих и заједнице

Kontakt osoba: Milica Jovičić

Adresa: Ravnogorska 5 78000 Banja Luka

Email/web stranica: perpetuum-mobile@blic.net; www.pm.rs.ba;

Telefon: + 387 51 303 310

67. PRONI Centar za omladinski razvoj

Kontakt osoba: Jasmin Jašarević

Adresa: Hadži Vasvije Zejčirevića br. 5 76120 Brčko distrikt BiH

Email/web stranica: info@proni.ba; www.proni.ba;

Telefon: +387 49 217 695

68. Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost

Kontakt osoba: Lahira Sejfija

Adresa: Inžinjerskih brigada b.b  75000 Tuzla

Email/web stranica: ipak_tuzla@bih.net.ba; www.ipak-mgb.ba;

www.krizevici.com;

Telefon: +387 35 299 027; +387 35 299 028;

69. Udruženje „LAN“

Kontakt osoba: dr. sc. Izolda Osmanagić

Adresa: Harmani H 15 7/6 77000 Bihać

Email/web stranica: udruzenje.lan@outlolook.com; http://lan.ba/;

https://www.facebook.com/jacaninaizy;

Telefon: +387 60 320 7490

70. Udruženje mladih Mobilijar

Kontakt osoba: Tijana Mijatović

Adresa: Danila Đokića bb 71350 Sokolac

Email/web stranica: dv.tijanam@gmail.com; um.mobilijar.s@gmail.com;

Telefon: +387 65 795 280

 

 

71. Udruženje “Novi put”

Kontakt osoba: Abida Pehlić

Adresa: Adema Buća 10  88000 Mostar

Email/web stranica: info@newroadbih.org; www.newroadbih.org;

Telefon: +387 36 988 022

72. Udruženje za ostvarivanje prava djeteta “Naša djeca” Sarajevo

Kontakt osoba: Berina Ceribašić

Adresa: Behdžeta Mutevelića 73  71000 Sarajevo

Email/web stranica: n.djeca@bih.net.ba; www.facebook.com/nasadjeca.ba;

www.facebook.com/snaznijiglaszadjecu.ba; http://snaznijiglaszadjecu.org/;

Telefon: +387 33 657 012

73. UG “Pomozimo djeci”

Kontakt osoba: Maja Bojić

Adresa: Vladimira Rolovića 72 78000 Banja Luka

Email/web stranica: ngohelpthechildren@gmail.com; www.pomozimodjeci.org;

Telefon: +387 66 610 602

74. Udruženje „Zaboravljena djeca rata“

Kontakt osoba: Ajna Jusić

Adresa: Ramiza Salčina 5  71000 Sarajevo

Email/web stranica: zaboravljenadjecarata@outlook.com; ajna.jusic@outlook.com;

http://zdr.org.ba/; https://www.facebook.com/zaboravljenadjecarata/;

Telefon: +387 62 549 374; +387 62 234 556;

75. Centar za edukaciju i mobilnost mladih “Element”

Kontakt osoba: Nikola Toljagić

Adresa: Džemala Bijedića 37 (sprat 13, stan 64) 71000 Sarajevo

Email/web stranica: udruzenje.element@gmail.com; https://www.facebook.com/udruzenje.element/;

Telefon: +387 66 788 193

76. Centar za mlade “KVART“

Kontakt osoba: Branko Ćulibrk

Adresa: Zanatska 13 79000 Prijedor

Email/web stranica: kvartprijedor@gmail.com; http://centarzamladekvartprijedor.blogspot.ba/;

Telefon: +387 52 961 118

77. Udruženje građana AGORA

Kontakt osoba: Asmira Malkočević

Adresa: Oslobodilaca 4  75207 Simin Han, Tuzla

Email/web stranica: agora@agoracentar.org; http://agoracentar.org/;

https://www.facebook.com/Agora-centar-335411299918078/;

Telefon:  +387 35 312 930; +387 35 312 931;

78. Genesis Project

Kontakt osoba: Dijana Pejić

Adresa: Kalemegdanska 20  78000 Banja Luka

Email/web stranica: genesis@inecco.net; genesis@blic.net;  www.genesisbl.org;

Telefon: +387 51 461 477

79. Centar za obrazovne inicijative Step by Step

Kontakt osoba: Radmila Rangelov Jusović

Adresa: Kralja Tvrtka 1/1  71000 Sarajevo

Email/web stranica: radmila@coi-stepbystep.ba; office@coi-stepbystep.ba;

www.sbs.ba; www.inskola.com;

Telefon: +387 33 667 673; +387 61 157 869;

80. ELSA Sarajevo

Kontakt osoba: Selma Beširević

Adresa: Obala Kulina bana 7/1  71000 Sarajevo

Email/web stranica: president@elsa-sarajevo.org; www.elsa-sarajevo.org;

Telefon: +387 33 206 350

81. Intereduca

Kontakt osoba: Snježana Filipović

Adresa: Bulevar mira bb  76100 Brčko

Email/web stranica: snjezaidc@gmail.org

Telefon: +387 65 321 923

82. Nansen dijalog centar Prijedor

Kontakt osoba: Tanja Milovanović

Adresa: Muharema Suljanovića bb 79101 Prijedor

Email/web stranica: tanja.ndcprijedor@nansen-dialogue.net;

http://www.facebook.com/ndcprijedor/;

Telefon: +387 52 242 400; +387 52 242 401;

83. Nansen dijalog centar Sarajevo

Kontakt osoba: Ljuljjeta Goranci Brkić

Adresa: Hakije Kulenovića 10  71000 Sarajevo

Emial/web stranica: ljuljjeta.ndcsarajevo@nansen-dialogue.net;

http://www.ndcsarajevo.org/;

Telefon: +387 33 556 846

84. Udruzenje “Rosen Metod Centar”

Kontakt osoba: Nermin Šamić

Adresa: Malta13/6  71000 Sarajevo

Email/web stranica: rosenmetodabh@gmail.com; https://rosenmetodcentar.com/;

Telefon: +387 61 850 199

85. UG SuperU

Kontakt osoba: Una Zečić

Adresa: Vidovdanska 11, 75420 Bratunac

Email/web stranica: www.superu.ba; office@superu.ba;

Telefon: +387 66 018 560

86. UG Oštra Nula

Kontakt osoba: Milica Pralica

Adresa: Petra Kočića 3  78000 Banja Luka

Email/web stranica: ostranula@gmail.com; milica.pralica@ostranula.org ;

https://ostranula.org;

Telefon: +387 65 474 816; +387 66 586 596;

 

87. Udruženje „Pet plus“

Kontakt osoba: Sanela Mujić

Adresa: Hasana Mujezinovića bb, PP 1  77220 Cazin

Email/web stranica: udruzenje.pet.plus@gmail.com; www.udruzenje-5plus.ba;

Telefon: +387 61 259 457

88. Udruženje ODISEJ

Kontakt osoba: Samir Arnautović

Adresa: Trg Nezavisnosti 12  71000 Sarajevo

Email/web stranica: odisej.org@gmail.com ; www.odisej.info;

Telefon: +387 61 773 666

89. Udruženje građana Pogon

Kontakt osoba: Zlatko Novaković

Adresa: Vladislava Škarića 4  71000 Sarajevo

Email/web stranica: zlatko.novakovic@gmail.com; https://www.facebook.com/ugpogon/;

Telefon: +387 61 838 418

90. Udruženje „Dignitet“ Mostar

Kontakt osoba: Edisa Demić

Adresa: Ćemalova 14,  88000 Mostar

Email/web stranica: info@dignitet.ba; https://dignitet.ba/;

Telefon: +387 62 329 994

91. Institut za socijalnu i obrazovnu politiku ISOP

Kontakt osoba: Mitar Radonjić

Adresa: Pažići bb  1410 Danilovgrad, Crna Gora

Email/web stranica: info@nvoisop.com; http://nvoisop.com;

Telefon: +382 67 200 112

92. Udruženje “Alternative” Kakanj

Kontakt osoba: Maksuma Topalović i Dženan Šarić

Adresa: Ulica šehida bb (Omladinski centar) 72240 Kakanj

Email/web stranica: alternative@bih.net.ba; www.nvo-alternative.org;

Telefon: +387 32 556 288; +387 61 189 284;

93. Udruženja građana “C.E.Z.A.R.” Centar edukacije za aktivan razvoj

Kontakt osoba: Tanja Šnjegota

Adresa: Zdravka Čelara 29  78420 Srbac

Email/web stranica: zdravosrbac@yahoo.com

Telefon: +387 51 928 126; +387 65 816 107;

94. TPO Fondacija

Kontakt osoba: Zilka Spahić Šiljak

Adresa: Porodice Ribar 53  71000 Sarajevo

Email/web stranica: zilka@tpofond.org; tpo@tpofond.org; www.tpo.ba;

Telefon: +387 33 663 350

 

 

 

Lista članica – Organizacije koje se bave zaštitom zdravlja djece i odraslih

95. Fondacija Krila nade / Wings of Hope

Kontakt osoba: Marija Šarić

Adresa: Dr. Mustafe Denišlića br. 8  71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@wings-of-hope.ba; www.wings-of-hope.ba;

Telefon: +387 33 650 715; +387 62 772 591;

96. Lotos – Zaštita mentalnog zdravlja

Kontakt osoba: Emina Hadžihalilović

Adresa: Muhameda S.Serdarevića 11 ili Lukovo polje 53  72000 Zenica

Email/web stranica: lotos@bih.net.ba; www.lotos-mentalnozdravlje.com;

https://www.facebook.com/lotos.zastitamentalnogzdravlja/;

https://www.instagram.com/lotos.mentalno.zdravlje/;

Telefon: +387 61 186 955

97. NVO Altruista Svjetlo

Kontakt osoba: Barbara Čaušević

Adresa: Grbavička 22  71.000 Sarajevo

Email/web stranica: svjetlo@svjetlo.ba; www.svjetlo.ba;

Telefon: +387 33 711 535

98. Udruženje roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama “Dajte nam šansu 1” Bužim

Kontakt osoba: Emir Mulalić

Adresa: Bućevci br.395a  77245 Bužim

Email/web stranica: dajtenamsansu1.buzim@gmail.com;

Telefon: +387 62 888 347

99. Udruženje “Duga”

Kontakt osoba: Anka Izetbegović

Adresa: Petra Tiješića 10  71000 Sarajevo

Email/web stranica: dugabih@bih.net.ba; https://dugabih.ba/;

Telefon: +387 33 460 288; +387 33 460 264;

100. Udruženje građana za pomoć osobama sa duševnim poteškoćama “Zajedno smo jači”

Kontakt osoba: Nihad Kadić

Adresa: Znataski centar „Evropa” – Skver, II sprat  75320 Gračanica

Email/web stranica: zug0291@gmail.com

Telefon: +387 63 382 595

101. Udruženje mladih  „RUŽIČNJAKA – LOS ROSALESA“ Mostar

Kontakt osoba: Jasminka Rebac

Adresa: Južni logor bb  88000 Mostar

Email/web stranica: ruzicnjakmostar@gmail.com; https://ruzicnjak-mostar.com/;

Telefon: +387 36 556 581

102. Udruženje slijepih i slabovidih Pale

Kontakt osoba: Igor Vukašinović

Adresa: Mladena Todorovića 5  71420 Pale

Email/web stranica: usispale@gmail.com

Telefon: +387 66 820 111

 

 

103. Udruženje distrofičara Cazin

Kontakt osoba: Hasmir Delić

Adresa: Delići bb Tržačka Raštela  77225 Cazin

Email/web stranica: udruzenje.distroficara.cazin@gmail.com; udtica.blogger.ba;

Telefon: +387 61 419 625

104. Udruženje dijabetičara Velika Kladuša

Kontakt osoba: Asima Dekić

Adresa: . Mržljaka 5  77230 Velika Kladuša

Email/web stranica: crnastrijela1@gmail.com

Telefon: +387 37 773 302; +387 62 956 888;

105. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti – Bužim

Kontakt osoba: Mirsad Salkić

Adresa: Ulica 505 Viteške motorizovane brigade bb  77245 Bužim

Email/web stranica: udruzenje.secerasa@gmail.com

Telefon: +387 66 773 027; +387 61 649 419;

106. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE

Kontakt osoba: Amir Hasanović

Adresa: Josipa Vancaša 21/2  71000 Sarajevo

Email/web stranica: narkone@prevencija.ba; www.prevencija.ba;

Telefon: +387 33 215 088; +387 33 223 285;

107. UDRUŽENJE U BORBI PROTIV OVISNOSTI „ RUKA RUCI “ Bihać

Kontakt osoba: Muharem Lipovača

Adresa: dr. Irfana Ljubijankića 56  77000 Bihać

Email/web stranica: ur.ruka.ruci@gmail.com

Telefon: +387 61 965 094

108. NGO Maja Mea Vita

Kontakt osoba: Maja Panić

Adresa: Ulica kneza Branimira 17  10000 Zagreb

Email/web stranica: meamaja@gmail.com; www.mea-vita.hr;

Telefon: +385 1 888 5457; +385 92 1616741; +385 91 3594296;

 

 

Lista članica – Organizacije osoba sa invaliditetom

109. Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Unsko-Sanskog kantona

Kontakt osoba: Alaga Hozović

Adresa: Ahmeta Fetahagića br 8  77230 Velika Kladuša

Email/web stranica: paraplegicari.usk@gmail.com;

Telefon: +387 61 849 866

110. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom – Amputirci Bužim

Kontakt osoba: Hasan Kovačević

Adresa: Ulica 505 Viteške motorizovane brigade bb 77245 Bužim

Email/web stranica: lolin.kovac@gmail.com

Telefon: +387 61 966 049

111. Udruženje građana za brigu, pomoć i zaštitu prava socijalno ugroženih kategorija, bolesnih, iznemoglih i osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Udruženje “Zagrljaj”

Kontakt osoba: Nermina Krajina

Adresa: Ferde Hauptmana 38  71000 Sarajevo

Email/web stranica: krajinanermina@gmail.com;

Telefon: +387 62 204 400

 

Lista članica – Organizacije za zaštitu žrtava rata i boraca /izbjeglica

112. Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji, ogranak Vareš

Kontakt osoba: Zlatko Prkić

Adresa: Put mira bb 71330 Vareš

Email/web stranica:  udrugalogorasavares@bih.net.ba

Telefon: +387 32 843 787

113. Организација породица заробљених и несталих бораца и цивила Источно Сарајево

Kontakt osoba: Мирјана Симанић

Adresa: М. Селимовић бр. 1  71123 Источно Сарајево

Email/web stranica: operativnitim@yahoo.com

Telefon: +387 57 342 775

114. Regionalno udruženje logoraša Višegrad

Kontakt osoba: Jankica Samouković

Adresa: Užičkog korpusa 4a  73240 Višegrad

Email/web stranica: udruzenjelogorasa.vgd@gmail.com

Telefon: +387 58 623 220

115. Udruženje antifašista i boraca narodnoslobodilačkog rata Novo Sarajevo

Kontakt osoba: Sanja Toplan i Amel Fejzić

Adresa: Grbavička 40a  71000 Sarajevo

Email/web stranica: skolaantifasizma.uabnorns@gmail.com

Telefon: +387 33 815 174

116. Udruženje logoraša Novi Grad Sarajevo 92-96

Kontakt osoba: Amir Smječanin

Adresa: Dobrinjske bolnice 14  71000 Sarajevo

Email/web stranica: logorasinovigrad@gmail.com

Telefon: +387 33 460 055; +387 63 454 520;

117. Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini “Pravipožar”

Kontakt osoba: Spasoje Kulaga

Adresa: Nikole Tesle 1  74400 Derventa

Email/web stranica: pravipozar@gmail.com; www.pravipozar.org.ba;

Telefon: +387 65 333 224

 

118. Udruženje žrtava rata Foča 92-95

Kontakt osoba: Halida Konjo Uzunović i  Midheta Kaloper Oruli

Adresa: Filipa Višnjića 4  73300 Foča

Email/web stranica: zrtveratafoca@gmail.com; midheta.oruli@gmail.com;

halidadida@gmail.com;

Telefon: +387 61 212 682; +387 61 398 221;

119. Naš glas

Kontakt osoba: Mirsada Tursunović

Adresa: Zlatarska 4  75000 Tuzla

Email/web stranica: nasglas@gmail.com; www.nasglas.ba;

Telefon: +387 61 411 148

120. Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

Kontakt osoba: Pavo Dujak

Adresa: Kolibe Donje 138  74450 Bosanski Brod

Email/web stranica: savez.za.povratak@gmail.com; www.odrzivipovratak.ba;

Telefon: +387 65 211 572; +385 91 5053517;

 

Lista članica – Fondacije

121. Fondacija Boris Divković

Kontakt osoba: Anela Lemeš

Adresa: Branilaca Sarajeva 5/1  71000 Sarajevo

Email/web stranica: anela@bdf.ba; office@bdf.ba;

Telefon: +387 33 408 887

122. Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica – CHwB BiH

Kontakt osoba: Adisa Džino Šuta

Adresa: Kralja Tvrtka br 7  71000 Sarajevo

Email/web stranica: adisa.dzino@chwb.org; bih@chwb.org; www.chwb.org/bih;

Telefon: +387 33 267 915

123. Fondacija za kreativni razvoj

Kontakt osoba: Jesenko Osmanagić

Adresa: Trg nezavisnosti 25  71000 Sarajevo

Email/web stranica: jesenko@fkr.edu.ba; www.fkr.edu.ba;

Telefon: +387 33 788 690; +387 33 788 691;

124. Fondacija Muharem Berbić

Kontakt telefon: Halida Sinanović – Sarač

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 37  71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@fmb.foundation; www.fmb.foundation;

Telefon: +387 33 221 459

125. Fondacija Publika za kulturni, socijalni i edukativni razvoj u BiH

Kontakt osoba: Azra Pita-Parente

Adresa: Tina Ujevića 11 71000 Sarajevo

Email/web stranica: azra@publika.co.ba; www.publika.co.ba;

Telefon: +387 61 227 794

 

126. IN Fondacija

Kontakt osoba: Branka Ivanović

Adresa: Srđe Zlopogleđe 37 78000 Banja Luka

Email/web stranica: b.ivanovic@infondacija.org; cnfceebih@gmail.com;

www.infondacija.org;

Telefon: + 387 51 264 022

127. Institute Foundation „Leaders & Partners“

Kontakt osoba: Lahira Sejfija

Adresa: –

Email/web stranica: institut-lp@protonmail.com;

Telefon: +387 35 299 027; +387 35 299 028;

128. Fondacija Mozaik

Kontakt osoba: Vesna Bajšanski-Agić i Zoran Puljić

Adresa: Splitska 14 71000 Sarajevo i Miše Stupara 10 78000 Banja Luka

Email/web stranica: info@mozaik.ba; www.mozaik.ba;

Telefon: +387 33 266 480; +387 33 266 482; +387 51 257 567;

129. Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Kontakt osoba: Narcisa Puljek-Bubrić

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 21  71000 Sarajevo

Email/web stranica: narcisap@bosnjackiinstitut.bainfo@bosnjackiinstitut.ba;

www.bosnjackiinstitut.ba;

Telefon: +387 33 279 800; +387 33 279 805; +387 33 279 763;

130. Fondacija Tuzlanske Zajednice

Kontakt osoba: Jasna Jašarević

Adresa: Pozorišna 13  75000 Tuzla

Email/web stranica: jasna@fondacijatz.org; fondtz@fondacijatz.org;

http://www.fondacijatz.org/;

Telefon: +387 35 362 833

 

Lista članica –  Organizacije za sport i rekreaciju

131. Atletski klub “Glasinac” Sokolac

Kontakt osoba: Gorana Cvijetić i Vera Mijatović

Adresa: Milana Šarca bb  71350 Sokolac

Email/web stranica: akglasinac@gmail.com

Telefon: +387 65 992 295; +387 65 727 548;

132. Društvo za sport, rekreaciju i fizičko vaspitanje (DSRFiV)

”Partizan“

Kontakt osoba: Dževad Habibija

Adresa: Kalhanska 8  88000 Mostar

Email/web stranica: https://www.facebook.com/pg/Dsrifv-Partizan-Mostar-;

edisademic@yahoo.com;

Telefon: +387 61 610 134

 

 

133. Plesni klub “Dance For Peace”

Kontakt osoba: Nela Grđo

Adresa: Patriotske Lige 40  71000 Sarajevo

Email/web stranica: danceforpeace2018@gmail.com

Telefon: +387 61 817 427

134. Planinarsko društvo Glasinac

Kontakt osoba: Vera Mijatović

Adresa: Omladinska bb  71350 Sokolac

Email/web stranica: pdglasinac@gmail.com; http://www.pd-glasinac.com/;

Telefon: +387 65 727 548

135. Planinarsko društvo “Konjuh”

Kontakt osoba: Jusuf Mujabašić

Adresa: Patriotske lige br. 4  75000 Tuzla

Email/web stranica: pdkonjuh1951@gmail.com; http://pdkonjuh.ba/;

Telefon: +387 62 317 805

136. Eko-rafting klub “Rajska plaža

Kontakt osoba: Slavoljub Mladjenović

Adresa: Gavrila Principa b.b.  75420 Bratunac

Email/web stranica: e-raft@hotmail.com; www.ekoraftingrajskaplazabratunac.com;

Telefon: +387 65 934 746

 

Lista članica – Eko organizacije

137. Udruženje “Eko osmjeh Glasinca“

Kontakt osoba: Aleksandra Amović

Adresa: Glasinačka 13  71350 Sokolac

Email/web stranica: ekoosmjeh@gmail.com

Telefon: +387 65 747 132

138. Udruženje „Eko Željeznica“

Kontakt osoba: Bojana Golijanin

Adresa: Ulica Mladička 100  71213 Istočna Ilidža

Email/web stranica: ekozeljeznica1@gmail.com

Telefon: +387 66 322 476

139. Udruženje za razvoj životne sredine „Care with“ kroz razvoj demokratije, edukacije, ljudskih prava i zaštite okoline

Kontakt osoba: Mirela Imširović i Alija Bajraktarević

Adresa: Stup, C1, B-19  71000 Sarajevo

Email/web stranica: infocarewith@gmail.com

Telefon: +387 60 3446456

140. UG. Prijatelji prirode Eko element Bugojno

Kontakt osoba: Boris Jokić

Adresa: 307. MBR 88  70230 Bugojno

Email/web stranica: ekoelementbugojno@gmail.com; www.ekoelement.org;

Telefon: +387 61 490 611

 

141. Udruženje “Prosperis”

Kontakt osoba: Faruk Nadžaković

Adresa: Maka Dizdara 1  75000 Tuzla

Email/web stranica: prosperis2016@gmail.com;

https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-Prosperis-1048419195220745/;

Telefon: +387 61 142 188

 

Lista organizacija – Organizacije koje baštine kulturu i umjetnost

142. Asocijacija Kulturanova

Kontakt osoba: Milan Vračar

Adresa: Preradovićeva 123/231 21131 Petrovaradin, Novi Sad

Email/web stranica: info@kulturanova.org; info@kulturanova.org;

Telefon: +381216433171; +381213828367; +381641814539;

143. Bosanskohercegovačko kulturno društvo “Val”

Kontakt osoba: Ana Dominik Rodić

Adresa: Džemala Bijedića 9 71000 Sarajevo

Email/web stranica: udruzenjeval@gmail.com

Telefon: 062 566 337

144. Beogradski multireligijski i interkulturni centar (BEMIC)

Kontakt osoba: Budimir Lazić

Adresa: Milana Rakića 40  11000 Beograd Srbija

Email/web stranica: office@bemic.org; budimir.lazic@gmail.com; www.bemic.org;

Telefon: +381 66 8882703

145. Centar za promotivne i kulturne djelatnosti “Primera MLLL”

Kontakt osoba: Milenko Lakić

Adresa: Skendera Kulenovića 67  78000 Banjaluka

Email/web stranica: primera@blic.net

Telefon: +387 65 587 738

146. Nevid teatar

Kontak osoba: Dejan Andrić

Adresa: Kralja Alfonsa XIII 44 78000 Banja Luka

Email/web stranica: nevid.teatar@gmail.com; www.nevidteatar.com;

Telefon: +387 65 741 363

147. Udruženje građana “Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini”

Kontakt osoba: Milica Gatarević

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 61 71000 Sarajevo

Email/web stranica: milica.gatarevic@afs.org; info-bih@afs.org; www.afs.ba;

Telefon: +387 33 974 606; +387 65 000 942;

148. Udruženje za edukaciju, istraživanja, promociju i razmjenu kulture i umjetnosti „CEH-Konekta“

Kontakt osoba: Alma Imamović

Adresa: Vrazova 2/1  71000 Sarajevo

Email/web stranica: alma@ceh-sarajevo.com; www.ceh-sarajevo.com;

Telefon: +387 33 559 470;  +387 62 418 323;

 

149. Muzej ratnog djetinjstva

Kontakt osoba: Elma Mahmutović

Adresa: Logavina 32 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@djetinjstvouratu.com; www.warchilhood.org;

Telefon: +387 33 535 558

150. Međunarodni centar za mir Sarajevo

Kontakt osoba: Ibrahim Spahić

Adresa: Maršala Tita 9a/V 71000 Sarajevo

Email/web stranica: ibrahim.spahic1@gmail.com; sarajevowinter2019@gmail.com;

www.sarajevskazima.ba;

Telefon: +387 62 031 594

151. Organizacija “arTz Produkcija”

Kontakt osoba: Damir Pirić

Adresa: Albina Herljevića 3 75000 Tuzla

Email/web stranica: produkcija.artz@gmail.com; www.artzproduction.com;

www.festival.ba; www.artz-fest.com; www.buarf.com;

Telefon: +387 35 212 580; +387 61 856 555;

152. Stand-Up BH

Kontakt osoba: Aleksandar Pantelić

Adresa: Gornji Rahić b.b. 76100 Brčko

Email/web stranica: info.standupbh@gmail.com; www.standupbh.org;

Telefon: +387 64 427 3383

153. Udruga građana “Naš most”

Kontakt osoba: Zdena Šarić

Adresa: Titova 22 72000 Zenica

Email/web stranica: nasmostzenica@gmail.com; www.facebook.com/nasmostzenica/;

Telefon: +387 61 1768 44; +387 62 091 099;

 

Lista članica –  Organizacije volontera/humantarci

154. Udruga građana „NELA“ Orašje

Kontakt osoba: Samra Šakanović-Prgić

Adresa: 8. ulica broj 9  76270 Orašje

Email/web stranica: samra.orasje@hotmail.com nelaorasje@hotmail.com;

https://www.facebook.com/nelaorasje;

Telefon: +387 64 40 93 180

155. UG Zajedno za naš grad Mostar

Kontakt osoba: Nermin Mehić

Adresa: Maršala Tita 177  88000 Mostar

Email/web stranica: zajednozanasgrad@outlook.com;

https://www.facebook.com/ug.zajednozanasgrad.mostar;

Telefon: +387 60 317 9641

 

 

156. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakt osoba: Namik Hodžić

Adresa: Nedima Filipovića 9  71000 Sarajevo

Email/web stranica: sjediste@ckfbih.ba; info@ckfbih.ba; www.ckfbih.ba;

Telefon: +387 33 645 716; +387 33 645 746; +387 33 713 226;

157. Udruženje građana „Srce na dlanu“

Kontakt osoba: Anastasija Ćorović

Adresa: Majke Jevrosime 30  78 000 Banja Luka

Email/web stranica: ugsrcenadlanu@gmail.com; http://www.ugsrcenadlanu.org/;

Telefon: +387 64 08 4085

 

Lista članica – Međureligijske organizacije

158. Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II.

Kontakt osoba: vlč. dr. Šimo Maršić i Renata Vrdoljak

Adresa: Gatačka 18 71000 Sarajevo

Email/web stranica: ncm.putokazi@gmail.com; www.mladicentar.org;

Telefon: +387 33 788 405; +387 33 766 225; +387 33 788 406;

159. Kruh sv. Ante

Kontakt osoba: Luka Šimić

Adresa: Zagrebačka 18  71000 Sarajevo

Email/web stranica: kruhsvante@gmail.com; www.kruhsvetogante.com/;

Telefon: +387 33 728 860

160. Internacionalni multireligijski interkulturni centar “Zajedno“ Sarajevo (IMIC)

Kontakt osoba: Gordana Petrović

Adresa: Obala Kulina Bana 39  71000 Sarajevo

Email/web stranica: zajedno@imic.ba; petrovic.g@bih.net.ba; www.imic.ba;

Telefon: +387 61 217 002; +387 33 440 904;

161. Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu

Kontakt osoba: Amra Pandžo

Adresa: Pruščakova 29 71000 Sarajevo

Email/web stranica: amrap70@gmail.com; www.malikoraci.com.ba;

Telefon: +387 62 533 325; +387 33 215 129;

162. Udruženje Pontanima

Kontakt osoba: Fra Ivo Marković

Adresa: Zagrebačka 18  71000 Sarajevo

Email/web stranica: ociuoci@bih.net.ba

Telefon: +387 33 812 246; +387 61 347 433;

 

Lista članica – Međunarodne organizacije

163. American Councils

Kontakt osoba: Selma Čampara

Adresa: Kolodvorska 5 (tershouse) 71000 Sarajevo

Email/web stranica: scampara@americancouncils.org;

www.americancouncils.org

Telefon: +387 33 838 262

164. Caritas Switzerland

Kontakt osoba: Zlatan Savić

Adresa: Travnička 1 71000 Sarajevo

Email/web stranica: zsavic@caritas.ch

Telefon: +387 33 668 185

165. Catholic Relief Services

Kontakt osoba: Debbie Shomberg

Adresa: Zagrebačka 18 71000 Sarajevo

Email/web stranica: debbie.shomberg@crs.org; www.crs.org;

Telefon: +387 33 812 402

166. Forum Ziviler Friedensdienst e.V. u BiH (forumZFD)

Kontakt osoba: Michele Parente i Sunita Dautbegović-Bošnjaković

Adresa: Branilaca Sarajeva 19b  71000 Sarajevo

Email/web stranica: parente@forumzfd.de; bosnjakovic@forumzfd.de;

www.forumzfd.de; https://www.forumzfd.de/en/western-balkans;

www.dwp-balkan.org/en; www.facebook.com/forumZFDBiH;

Telefon: +387 33 221 956; +387 61 211 899; +387 61 347 309;

167. Karuna Center for Peacebuilding

Kontakt osoba: Amra Pandžo

Adresa: Tepebašina 1  71000 Sarajevo

Email/web stranica: amra@karunacenter.org; www.karunacenter.org;

Telefon: +387 33 877 191

168. Muslim Aid

Kontakt osoba: Esma Smajkan

Adresa: Koševo 10 71000 Sarajevo

Email/web stranica: esma.smajkan@muslimaid.com; info@muslimaidbih.org;

www.muslimaidbih.org;

Telefon: +387 33 263 335

169. PH International Ured u Bosni i Hercegovini (Project Harmony)

Kontakt osoba: Nedžada Faginović

Adresa: Safeta Mujića 2 (SCC) 71000 Sarajevo

Email/web stranica: nadezda.radic@ph-int.org; http://www.ph-int.org/;

Telefon: +387 62 934 369

170. Oxfam Italia

Kontakt osoba: Daria Antenucci

Adresa: Koševo 34/2 71000 Sarajevo

Email/web stranica: sarajevo@oxfam.it; Oxfam Web-site; Oxfam Facebook;

Oxfam YouTube Channel;

Telefon: +387 33 262 325; +387 33 262 326; +387 33 552 236; +387 33 552 237;

171. World Vision International

Kontakt osoba: Nejra Baltes

Adresa: Zvornička 9  71000 Sarajevo

Email/web stranica: nejra_baltes@wvi.org; www.worldvision.org;

Telefon: +387 33 660 426; +387 33 652 403;

172. TRIAL International-ured u Bosni i Hercegovini

Kontakt osoba: Selma Korjenić

Adresa: Čobanija 19  71000 Sarajevo

Email/web stranica: s.korjenic@trialinternational.org; bh@trialinternational.org;

www.trial.ba;

Telefon: +387 33 219 873

173. CARE International

Kontakt osoba: Sumka Bučan

Adresa: Hasana Kaimije 11  71000 Sarajevo

Email/web stranica: sbucan@care.ba; http://www.care-balkan.org/;

https://twitter.com/CARE_Balkans;

Telefon: +387 33 536 790; +387 61 190 234;

 

Lista članica – Organizacije za promovisanje demokratije

174. Agencija lokalne demokratije Mostar

Kontakt osoba: Dženana Dedić

Adresa: Fra Ambre Miletića 30  88000 Mostar

Email/web stranica: ldamostar@aldaintranet.org; www.ldamostar.org;

Telefon: +387 36 333 830; +387 36 333 831;

175. Asocijacija za demokratske inicijative

Kontakt osoba: Snježana Ivandić

Adresa: Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu) 71000 Sarajevo

Email/web stranica: snjezana@adi.org.ba; www.adi.org.ba;

Telefon: +387 33 262 415; +387 33 262 416;

176. Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) Banja Luka

Kontakt osoba: Zlatica Gruhonjić

Adresa: Kralja Petra II Karađorđevića 7a  78000 Banja Luka

Email/web stranica: cdtj.bl@gmail.com;  http://cdtp.org

Telefon: +387 51 316 590; +387 65 660 945;

177. Centar za demokratizaciju društva “Naša zajednica”

Kontakt osoba: Mirnes Ćerimović

Adresa: Ibrahima Miljkovića Uče bb 77230 Velika Kladuša

Email/web stranica: info@nasazajednica.org; zajednicanasa@gmail.com;

nasazajednica.org;

Telefon: +387 37 831 601

178. Centar za odgovornu demokratiju Luna

Kontakt osoba: Svetlana Vuković

Adresa: Trg slobode 1 73260 Rudo

Email/web stranica: lunabih@teol.net

Telefon: +387 58 712 262

179. Centar za građansku suradnju Livno

Kontakt osoba: Zulka Baljak

Adresa: Gabrijela Jurkića 8A (zgrada Livnoputova) 80101 Livno

Email/web stranica: cgs-livno@tel.net.ba; cgs-li@tel.net.ba ;

www.cgs-livno.net;

Telefon: +387 34 202 770

180. Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Kontakt osoba: Esad Bećirović i Mersiha Jogunčić

Adresa: Nemanjina 60/1 74000 Doboj

Email/web stranica: crcdbih@hotmail.com; becirovic.e@hotmail.com;

www.crcd-bih.com;

Telefon: +387 53 227 238; +387 35 720 135; +387 61 644 622;

181. Helsinški odbor za ljudska prava

Kontakt osoba: Aleksandra Letić i Branko Todorović

Adresa: Nikole Tesle 2/10  76330 Bijeljina

Email/web stranica: helcomm@teol.net; www.helcommrs.org;

Telefon: +387 55 419 274; +387 55 210 851;

182. Helsinški parlament građana Banja Luka

Kontakt osoba: Dragana Dardić

Adresa: Bana Lazarevića 21 78000 Banjaluka

Email/web stranica: ddardic@hcabl.org; www.hcabl.org;

Telefon: +387 51 432 750; +387 65 615 535;

183.

184

Udruženje građana “Tolerancijom protiv različitosti – ToPeeR” Doboj

Kontakt osoba: Jusuf Makarević i Snežana Šešlija

Adresa: Vidovdanska 43 74000 Doboj

Email/web stranica: nvotopeer@gmail.com; info@topeer.ba; www.topeer.ba;

www.slivrijekebosne.com;

Telefon: +387 53 205 370; +387 53 205 372;

Infohouse

Kontakt osoba: Dženana Alađuz

Adresa: Valtera Perića 16, Sarajevo

Email i web stranica:  infohouse@infohouse.bawww.infohouse.ba,

Telefon +387 33 200 538

 

Lista članica – Organizacije koje se bave političkim pitanjima

184. Centar za istraživanje u politici Argument

Kontakt osoba: Slobodan Martinović

Adresa: Izeta Čavića 36 31300 Prijepolje, Srbija

Email/web stranica: cziupargument@gmail.com ; www.bitoviki.org.rs;

Telefon: +381 64 166 8648

185. Centar za međunarodnu politiku

Kontakt osoba: Ado Kulović i Sead Turčalo

Adresa: Branilaca Šipa 19  71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@cmp.ba; www.cmp.ba;

Telefon: +387 61 819 418; +387 61 418 184;

186. Centar za političke studije

Kontakt osoba: Damir Banović

Adresa: Čekaluša 16 71000 Sarajevo

Email/web stranica: damir.banovic20@gmail.com; www.cps.ba;

Telefon: +387 33 551 001; +387 33 551 000; +387 33 551 002;

187. Udruženje izbornih zvaničnika BiH

Kontakt osoba: Zvjezdana Dragović

Adresa: Branilaca Šipa 39  71000 Sarajevo

Email/web stranica: zvjezdanad@aeobih.com.ba; www.aeobih.com;

Telefon: +387 61 490 393; +387 33 476 880;

 

Lista članica – Organizacije koje se bave pravima Roma

188. Udruženje Roma “Jačanje-Zuralipe”

Kontakt osoba: Sabahudin Tahirović

Adresa: Sofa 72, 72250 Vitez

Email/web stranica: romanozuralipe@gmail.com; www.zuralipe.com;

Telefon: +387 30 713 030

 

Lista članica – Medijske organizacije

189. BH Magazin

Kontakt osoba: Dino Šiljak

Adresa: Mehmeda Kolakovića 108  77000 Bihać

Email/web stranica: bhmagazin@gmail.com; www.bhmagazin.com;

Telefon: +387 61 599 512

 

Lista članica – Organizacije koje promoviraju mir

190. Biro za ljudska prava

Kontakt osoba: Elizabeta Lukačević

Adresa: Borić 3 75000 Tuzla

Email/web stranica: biroy@bih.net.ba; www.hrotuzla.org.ba;

Telefon: +387 35 360 491; +387 35 250 504;

191. Centar za izgradnju mira

Kontakt osoba: Vahidin Omanović

Adresa: Banjalučka 2 79260 Sanski Most

Email/web stranica: PUBLIKA; www.unvocim.net;

Telefon: +387 61 433 988

192. Međunarodni centar za izgradnju povjerenja “Vezeni most ” Banjaluka

Kontakt osoba: Muhamed Kulenović

Adresa: Kalemegdanska 7  78000 Banjaluka

Email/web stranica: zugbl@blic.net; www.zugbl.ba;

Telefon: +387 51 432 780; +387 51 432 781; +387 65 402 202;

193. Udruženje Mreža za izgradnju mira

Kontakt osoba: Nataša Maksimović

Adresa: Marka Marulića 2 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@mreza-mira.net; www.mreza-mira.net;

Telefon: +387 33 741 080; +387 33 741 081;

194. Forum građana Tuzla

Kontakt osoba: Vehid Šehić

Adresa: Ulica Hadži Bakirbega Tuzlića 1  75000 Tuzla

Email/web stranica: forum_tz@bih.net.ba ;

www.forumtz.org;

Telefon: +387 35 258 075; +387 35 258 079;

195. Riječi mira BiH

Kontakt osoba: Damir Šaćiragić

Adresa: Grbavička 82 71000 Sarajevo

Email/web stranica: rijecimira@gmail.com; www.facebook.com/rijecimira.ba;

Telefon: +387 66 988 434

196. Fondacija Mirovna akademija

Kontakt osoba: Randall Puljek-Shank

Adresa: Porodice Ribar 8 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@mirovna-akademija.org; randall@mirovna-akademija.org;

www.mirovna-akademija.org;

Telefon: +387 33 950 902; +387 61 488 978;

197. Cantar za ljudska prava ImpAct

Kontakt osoba: Bojana Naimarević

Adresa: Nedim Filipovića 27, Sarajevo

Email/web stranica: chr.impact@gmail.com;

Telefon: +387 61 677 670

 

Lista članica –  Organizacije za lokalna pitanja

 

198. Centar za održivi razvoj

Kontakt osoba: Edin Mujačić

Adresa: Fra Serafina Zečevića 9 76100 Brčko Distrikt BiH

Email/web stranica: info@cor.ba; www.cor.ba;

Telefon: +387 63 150 306; +387 61 899 740;

199. UG „Nešto Više“

Kontakt osoba: Aleksandar Bundalo

Adresa: Trg Sabora bosanskog 36 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@nestovise.org; www.nestovise.org;

Telefon: +387 33 788 740; +387 65 514 031;

200. Udruženje “Vizija” Doboj

Kontakt osoba: Zorica Davidović

Adresa: Nikole Pašića 24/24  74000 Doboj

Email/web stranica: zoricadavidovic@gmail.com; udruzenjevizijadoboj@gmail.com;

Telefon: +387 66 743 4420

201. Udruženje “Prijatelji Srebrenice”

Kontakt osoba: Dragana Jovanović

Adresa: Trg Mihajla Bjelakovića b.b.  75430 Srebrenica

Email/web stranica: dragana.j@prijateljisrebrenice.org; www.prijateljisrebrenice.org;

Telefon: +387 56 440 165; +387 56 440 465;

202. Udruženje “Progresivni Razvoj Organizacija i Individua” (PROI)

Kontakt osoba: Jasmina Čekrić

Adresa: Gabrielle Moreno Locatelli 21  71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@proi.ba; jcekric@proi.ba; www.proi.ba;

Telefon: +387 33 558 505; +387 33 558 506; +387 60 357 1231;

203. Udruženje Generacije – Centar

Kontakt osoba: Almira Šertović

Adresa: Sokak 11, 77240 Bosanska Krupa

Email/web stranica: generacijebk@gmail.com;

Telefon: +387 61 446 656

204. Udruga građana “Dobri ljudi”

Kontakt osoba: Slavko Mihaljević

Adresa: Mijata Tomić b.b.  80240 Tomislavgrad

Email/web stranica: info@dobri-ljudi.com

Telefon: +387 63 312 643

205. Udruženje “Dijakom” Sanski Most

Kontakt osoba: Senka Jakupović

Adresa: Stanična 3  79260 Sanski Most

Email/web stranica: senkaaa@bih.net.ba

Telefon: +387 61 890 213

 

Lista članica – Organizacije za društvena istraživanja

206. Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika

Kontakt osoba: Anesa Agović

Adresa: Terezije bb 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@globalanalitika.com; global.analitika@gmail.com;

www.globalanalitika.com;

Telefon: +387 61 267 781; +387 66 461 363;

207. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK)

Kontakt osoba: Edvin Ćudić

Adresa: Grbavička 51   71000, Sarajevo

Email/web stranica: www.udik.org; edvin_cudic202@hotmail.com;

official.udik@outlook.com;

Telefon: +387 33 978 600 ; +387 33 978 605;

208. Udruženje za istraživanje, edukaciju i psihosocijalnu podršku “Tavan”

Kontakt osoba: Zlatan Jovanović

Adresa: Sepetarevac 1 71000 Sarajevo

Email/web stranica: ngotavan@gmail.com; www.facebook.com/udruzenjetavan/;

Telefon: +387 62 003 603

209. Udruženje za istraživanje i društvene inovacije “Analiza, Dizajn, Transformacija”

Kontakt osoba: Elma Demir

Adresa: Franca Lehara 9 71000 Sarajevo

Email/web stranica: adtsarajevo@gmail.com; elma.demir@gmail.com;

aida.vezic@gmail.com; nina.brankovic@gmail.com;

Telefon: +387 62 469 613; +387 61 214 229;

210. proMENTE, socijalna istraživanja

Kontakt osoba: Ivona Čelebičić

Adresa: Kranjčevićeva 35 71000 Sarajevo

Email/web stranica: info@promente.org; www.promente.org;

Telefon: +387 33 556 865; +387 62 991 821;

 

Lista članica – Organizacije za zaštitu LGBTQ osoba

 

211. Sarajevski otvoreni centar

Kontakt osoba: Emina Bošnjak

Adresa: Podgaj 14 71000 Sarajevo

Email/web stranica: office@soc.ba; www.soc.ba;

Telefon: +387 33 551 001; +387 33 551 000; +387 33 551 002;

 

Lista članica – Ostalo

212. Zenička razvojna agencija ZEDA

Kontakt osoba: Ajna Dedić

Adresa: Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb 72000 Zenica

Email/web stranica: ajna@zeda.ba; info@zeda.ba; www.zeda.ba;

Telefon: +387 32 449 410

213. Trening i konsalting organizacija IZBOR Plus

Kontakt osoba: Elmida Sarić

Adresa: Dobrinjska 45 71210 Ilidža

Email/web stranica: es@izborplus.ba; www.izborplus.ba;

Telefon: +387 61 207 034

214. Udruženje “ZGRADE”

Kontakt osoba: Zoran Petrovski

Adresa: Zagrebačka 57/B 71000 Sarajevo

Email/web stranica: udruzenjezgrade@yahoo.com; zgrade.wordpress.com;

Telefon: +387 33 978 243; +387 62 909 156;

215. Udruženje za meditaciju i osobni razvoj Brahma Kumaris

Kontakt osoba: Marina Čavić

Adresa: Envera Šehovića 36  71000 Sarajevo

Email/web stranica: www.osobnirazvoj.org

Telefon: +387 61 474 778

216. Udruženje nezaposlenih opštine Teslić

Kontakt osoba: Mladen Bliznjaković

Adresa: Vidovdanska 16 74270 Teslić

Email/web stranica: udruzenjeunot@gmail.com

Telefon: +387 65 540 134

217. Udruženje za podršku i razvoj Alternativa

Kontakt osoba: Almir Šabanović

Adresa: Behdžeta Mutevelića 47 71000 Sarajevo

Email/web stranica: almir.sabanovic@alternativa.org.ba; info@alternativa.org.ba;

www.alternativa.org.ba;

Telefon: +387 60 312 3609

 

 

Lista članica – Organizacije koje su prestale sa radom

218. Udruga Arheon – ne postoje više

Kontakt osoba: Vedrana Tutiš i Ivana Ereš

Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 13 88000 Mostar

Email/web stranica: arheon.mo@gmail.com; http://arheon.org/;

https://www.facebook.com/arheon.net;

Telefon: +387 63 459 323; +387 63 556 478;

219. Viktorija 99

Kontakt osoba: Senka Zulum

Adresa: Kralja Tomislava bb 70101 Jajce

Email/web stranica: info@viktorija99.ba; www.viktorija99.ba;

Telefon: +387 30 654 204; +387 30 654 205;