Browsing: SNAGA LOKALNOG

Šta je projekat

Snaga lokalnog?

Snaga Lokalnog je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji radi na osnaživanju lokalnih zajednica. Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH želimo razviti kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa.

Web platforma Snaga Lokalnog omogućava razmjenu informacija između svih aktera, te mapira odnose i uticaje unutar civilnog društva, javnih i lokalnih institucija, kao i poslovnog sektora za lokalne inicijative u BiH.

Partnerske organizacije na projektu su, Centar za građansku suradnju Livno (CGS Livno), Mreža za izgradnju mira, Institut za razvoj mladih KULT, Fondacija tuzlanske zajednice i Fondacija Mozaik, bavit će se razvojnim izazovima u vlastitim zajednicama i razvoju filantropije u zajednici, a USAID je u projekat Snaga lokalnog uložio ukupno 12 miliona dolara.