Kako se vrše bezgotovinska plaćanja s računa?

Učesnici u platnom prometu su dužni da izmiruju sve svoje obaveze u ugovorenom, odnosno u propisanom roku, zavisno od vrste tih obaveza. Plaćanja obaveza sa računa se vrše popunjavanjem naloga za plaćanje u banci u kojoj imate račun. U svim bankama su dostupni uobičajeni obrasci koji trebaju biti potpisani od strane ovlaštenog lica (čiji je potpis deponovan u banci). U nalogu za plaćanje navodi se ko uplaćuje, kome se uplaćuje, sa kog računa i na koji račun se uplaćuje te se upisuje za koje namjene se vrši plaćanje, mjesto i datum plaćanja, te potpis i pečat nalogodavca.

Prilikom plaćanja bilo koje vrste javnih prihoda (svih vrsta poreza, doprinosa, carina, taksi i drugih propisanih javnih prihoda), pored opštih podataka na nalogu za plaćanje, obavezno treba popuniti i dodatne podatke i elemente koji se traže u posebno označenom kvadratu u donjem desnom uglu obrasca naloga za plaćanje. Ti podaci su neophodni za identifikaciju uplatioca javnih prihoda, vrste javnih prihoda koji se uplaćuju, perioda na koji se odnosi uplata, šifra općine i dr.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.