Youth – health advocacy hub

Udruženje PROI vas poziva da se pridružite inovativnom, omladinskom programu zagovaranja, koji se temelji na unapređenju zdravstvenih politika na području Bosne i Hercegovine.

Youth – Health Advocacy Hub (Y-HAB) nastoji okupiti 12 mladih pojedinaca starosti od 19-26 godina, koji će u narednih šest mjeseci imati priliku učiti od lokalnih i međunarodnih eksperata iz oblasti javnog zagovaranja, zdravstva, politike i ekonomije. Prednost u prijavama imat će studenti zdravstvenih i ekonomsko-društvenih nauka.

Šta nudi Y-HAB program?

 • Priliku za unapređenje javno-zdravstvenih politika kroz proaktivno djelovanje
 • Učešće na visokokvalitetnim treninzima o strategijama zagovaranja
 • Mentorstvo od strane lokalnih i međunarodnih eksperata
 • Priliku   za ostvarivanje dijaloga sa vladinim institucijama, političkim liderima i donosiocima odluka
 • Mentorstvo pri razvoju position papers dokumenata i njihovoj diseminaciji ka donosiocima odluka
 • Kreiranje i implementacija društveno-političkih akcija
 • Učešće u implementaciji javne kampanje na društvenim mrežama
 • Financijsku i tehničku podršku u implementaciji zagovaračkih inicijativa
 • Povezivanje sa međunarodnim razvojnim agencijama
 • Certifikat o učešću na prvom zdravstveno – zagovaračkom, omladinskom programu u Bosni i Hercegovini
 • Pismo preporuke od strane Udruženja PROI i mogućnost ostvarivanja radnog odnosa u sektoru javnog zdravstva

Da biste postali član/članica potrebno je da ste entuzijastični, samoinicijativni i kreativni. Ispunite google formu koja se nalazi na ovom linku najkasnije do 20. oktobra i postani član/ica prvog omladinsko zagovaračkog programa u Bosni i Hercegovini. Izbor učesnika provodit će udruženje PROI, a u slučaju velikog broja izvanrednih aplikacija, postoji mogućnost povećanja navedenog broja učesnika/ca.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.