Prijava za učešće u volonterskoj kampanji: aštita životne sredine i ljudska prava

Švedska agencija za očuvanje životne sredine, UNDP i Volonteri Ujedinjenih nacija pozivaju kandidate iz cijelog svijeta da se prijave za učešće u online kampanji Mladi novinari za životnu sredinu, koji će ukazati na uticaj ljudskih prava u sektoru rudarstva u Kolumbiji, Keniji, Mongoliji i Mozambiku.

OBLAST: Zaštita životne sredine i ljudska prava

OPIS Organizatori kampanje će angažovati 70 mladih novinara za zaštitu životne sredine, sa kojima će sarađivati kroz projekat pisanja inspirativnih priča o promjenama i osnažiti mrežu mladih novinara koji djeluju u oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava. Fokus projekta je ugrožen biodiverzitet i ekosistem u zemljama u razvoju.

USLOVI Kandidati koji žele da se prijave za online volontiranje moraju imati između 18 i 31 godinu. Neophodno je znanje engleskog jezika i barem jednog lokalnog jezika sa područja Kolumbije, Kenije, Mongolije ili Mozambika.

NAČIN PRIJAVE Registracija i prijava za program je omogućena putem sledećeg linka: https://www.onlinevolunteering.org/en/environmental-governance-programme-egp

ROK ZA PRIJAVU: U toku

Detaljnije na: https://www.onlinevolunteering.org/en

mladiinfo.me

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.