Trening aktivnog roditeljstva za nastavnike razredne nastave i socijalne radnike

„Smatramo da je ovaj kurikulum potrebno uvrstiti u redovne aktivnosti škole.“

GORAŽDE – World Vision BiH je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizirao trodnevni trening aktivnog roditeljstva za nastavnike razredne nastave i socijalne radnike. Trening se odvija u sklopu saradnje ministarstva i WV BiH u cilju poboljšanja roditeljskih kompetencija za roditelje učenika razredne nastave. Saradnja, također, doprinosi osnaživanju partnerstva roditelja i nastavnika kao važnih karika u razvoju punog kapaciteta svakog djeteta.

Tokom tri dana treninga, od 15. do 17. januara, obrađuju se teme važne za razvijanje životnih vještina svakog djeteta, razvijanje radnih navika i motivacije kod učenika, razvijanje zdravih navika kod učenika, kontrolisanje ljutnje i bijesa kod djece, razvoj socijalnih vještina i kompetencija kod djece, važnost igre tokom odrastanja, nenasilno rješavanja sukoba i međuvršnjačko nasilje. Pored toga, nastavnici će sa roditeljima raditi na prevenciji i kontroli roditeljskog stresa, te razgovarati o ulozi oca u odgoju djece i važnosti učešća starijih generacija u porodici u odgoju djece. Ukupno 76 nastavnika je prošlo trening.

„Dobar roditelj je više od osobe koja djeci obezbjeđuje hranu, odjeću i osnovne potrepštine za život. Dobar roditelj učestvuje u svakodnevnici svog djeteta, sa njim razgovara i pomaže mu da donese dobre životne odluke“, izjavila je Nela Hukić, stručna saradnica za obrazovanje i zaštitu djece pri nevladinoj organizaciji World Vision BiH.

U periodu koji slijedi, nastavnici će sa roditeljima učenika u razrednoj nastavi organizirati redovne i ciljane roditeljske sastanke, dok je dugoročno planirano uvrštavanje kurikuluma Aktivnog roditeljstva u godišnji plan i program rada škola.

„Zadovoljstvo nam je roditeljima djece od I – V razreda osnovih škola ponuditi edukaciju o roditeljstvu. Roditeljstvo je jedna od najvažnijih uloga koju obnašamo, a za koju nas niko ne priprema. Smatramo da je ovaj kurikulum potrebno uvrstiti u redovne aktivnosti škole.“ – Amira Borovac, šef sektora za osnovno obrazovanje u Ministarstvu.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.