WTO Essay Award 2019 for Young Economists

  • Profesor Beata Javorcik (Univerzitet u Oksfordu)
  • Profesor Robert Staiger (Dartmouth College)
  • Profesor Alberto Trejos (INCAE Business School).

Dr. Robert Koopman (direktor Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku, Sekretarijat STO) je po službenoj dužnosti član panela. Dr. Roberta Piermartini (šef Odjela za analizu troškova trgovine, VTO) koordinira rad komisije za odabir.

USLOVI
Ovaj dokument mora da se bavi pitanjima vezanim za trgovinsku politiku i međunarodnu trgovinsku saradnju. Autor (i) rada moraju imati ili biti angažovani na završetku doktorata i, ako su stariji od 30 godina, ne smeju biti duži od dve godine nakon odbrane doktora nauka. U slučaju koautorskih radova, ovaj zahtjev se primjenjuje na sve autore. Za razmatranje za nagradu, eseji ne mogu biti veći od 15.000 reči.

NAČIN PRIJAVE
Da biste se prijavili, potrebno je da popunite formular, klikom na LINK.

ROK ZA PRIJAVU:
31. maj 2019. godine

Detaljnije: https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/essay_13feb19_e.htm

Izvor: https://mladiinfo.me

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.