Poziv za dostavu nominacija za UNESCO Kalinga nagradu za popularizaciju nauke za 2019. godinu

UNESCO Kalinga nagrada za popularizaciju nauke je zajednički ustanovljena od strane Kalinga fondacije, Vlade indijske države Orisa i Vlade Indije i dodjeljuje se svake dvije godine osobi koja je napravila značajan doprinos popularizaciji nauke. Nominirana osoba treba da je posvetila karijeru tumačenju nauke, istraživanja i tehnologije širokoj javnosti s ciljem poboljšanja razumijevanja i traženja rješenja za lokalne, regionalne i globalne izazove. Nominirana osoba može biti pisac, redaktor, predavač, urednik ili producent radio/televizijskog ili filmskog programa i očekuje se da poznaje ulogu koju nauka, tehnologija i, uopšteno, istraživanje imaju na poboljšanje dobrobiti društva, obogaćenje kulturnog nasljeđa i rješavanje problema čovječanstva. Mnogi od dosadašnjih dobitnika su i sami bili naučnici, dok su drugi bili novinari, prosvjetitelji ili pisci. Nagrada se dodjeljuje samo pojedincu i rad u kome su učestvovale dvije ili više osoba neće biti uzet u razmatranje.

Državna komisija za UNESCO može da nominuje jednog kandidata na osnovu preporuke: nacionalnih udruženja za unapređenje nauke, akademije nauke ili drugih naučnih udruženja, i/ili nacionalnih udruženja naučnih pisaca ili novinara.

Više informacija o nagradi i pravilima se može naći na linku: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/.

Svaki prijedlog nominacije treba da sadrži:
– Pismo preporuke (kao što je gore navedeno),
– Osnovne informacije o kandidatu i opis njegovih dostignuća,
– Kratak pregled rada ili rezultata rada na popularizaciji nauke,
– Opis na koji je način rad kandidata doprinjeo popularizaciji nauke,
– Relevantnu prateću dokumentaciju (publikacije, knjige, članke, digitalne fajlove, itd)
– Listu priložene prateće dokumentacije,
– Listu prijevoda.

Prijedloge za nominaciju je potrebno dostaviti, na engleskom jeziku i prevodom na jedan od službenih bh jezika, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u), na adresu:
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Državna komisija BiH za UNESCO
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo

Rok za dostavu nominacija je 6.5.2019. godine.

*Nepotpune prijave, prijave koje nisu u skladu sa uvjetima konkursa, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: http://www.unescobih.mcp.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.