PODSJEĆANJE: Prijavni portal Effie Slovenija 2020. je otvoren

U prijavni portal za nagradu Effie Slovenija 2020 od danas pa sve do 15. septembra 2021. agencije i oglašivači mogu unositi svoje radove koje žele prijaviti na takmičenje.

Period koji obuhvata raspis za takmičenje je ovaj put za godinu dana duži od uobičajenog, tako da mogu biti prijavljene kampanje koje su u Sloveniji realizirane između 1. oktobra 2018. i 30. juna 2021. Radovi mogu biti prijavljeni u osam granskih kategorija te deset posebnih, od kojih su četiri nove: David protiv GolijataFokus na mladeE-trgovanje i Odziv na opstanak.

Za nagradu Effie Slovenija mogu konkurisati svaka ideja i komunikacijska kampanja bez obzira na vremenski okvir trajanja komunikacije, visinu budžeta, broj korištenih tržišno-komunikacijskih kanala (ili njihovu kombinaciju), za koje postoje empirijsko dokazivi podaci o efikasnosti i uspješnosti. Tržišno-komunikacijske kampanje mogu prijaviti agencije ili oglašivači iz Slovenije ili inozemstva pod uslovom da je kampanja realizirana (i) na slovensklom tržištu.

media-marketing.com

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.