Nagrada za interkulturalna dostignuća 2020

Austrijski kulturni forum Sarajevo Vam sa zadovoljstvom skreće pažnju na natječaj Intercultural Achievement Award 2020, koji nagrađuje uspješne, inovativne projekte iz oblasti interkulturalnog dijaloga, kako u Austriji tako i u inostranstvu.

Prijaviti se mogu neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije, udruženja, fondacije, obrazovne ustanove socijalnog karaktera i vjerske organizacije), organizacije iz privatnog sektora, kao i pojedinci iz sfere civilnog društva. Prijava nije moguća vladinim, naučnim odn. istraživačkim i međunarodnim organizacijama.

Nagrade se dodjeljuju u slijedećim kategorijama:

Održivost: “Najbolji tekući projekat”, nagrada u iznosu od 10.000 EUR
Aktualnost: “Najbolji projekat vezan za aktualan događaj”, nagrada u iznosu od 5.000 EUR

Inovacija: “Najinovativniji interkulturalni projekat”, nagrada u iznosu od 5.000 EUR
Mediji: “Najbolji medijski doprinos interkulturalnom sporazumijevanju”, nagrada u
iznosu od 5.000 EUR


Posebna nagrada “Integracija u Austriji” (prijava moguća samo za projekte u Austriji)

Rok za prijavu je 15. juni 2019. godine. Prijavu dostaviti na dialog@bmeia.gv.at.


U prilogu se nalaze dodatne informacije o natječaju i prijavni formulare na njemačkom i engleskom jeziku.

Za dodatne informacije molimo posjetite: www.bmeia.gv.at/IAA.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.