Škrtost kao strah ili nesvjesno – možda oboje

U ova teška socijalna vremena kada ne možemo priuštiti za normalan život sebi svojoj obitelji normalnu egzistenciju, moramo da štedimo, moramo se snalaziti se kako znamo i umijemo, ali to nije škrtost, to je nagon za preživljavanje. Ono o čemu ću pisati u ovome članku je riječ o „škrtosti“ na bolestan, po mome razmišljanju, način. … Continue reading Škrtost kao strah ili nesvjesno – možda oboje