Interkulturni i međureligijski projekat: „ČOVJEK SE NA ČOVJEKA OSLANJA“

Eldina Osmanović direktorica JU OŠ“Husino“ Tuzla i Denis Ibrišević direktor JU OŠ “Breške“ Tuzla
 

Program Etos inicijative u okviru koje TPO Fondacija Sarajevo nastavlja aktivnosti promocije interkulturnog, međureligijskog dijaloga i razumijevanja u 2019. godini realizira lokalne interkulturne i međureligijske inicijative u pet kantona BiH u saradnji sa TOT saradnicima.

30.maja 2019. godine u JU Osnovnoj školi „Husino“ Tuzla održan je radni sastanak predstavnika učesnika interkulturnog i međureligijskog projekta “ČOVJEK SE NA ČOVJEKA OSLANJA“.

JU Osnovna škola „Husino“ Tuzla u saradnji sa Osnovnom školom „Breške“ Tuzla, EKO ZELENI TK-a, Omladinskim pokretom Revolt Tuzla, Domom kulture Husino ima za cilj da promoviše univerzalne vrijednosti čovjeka, senzibilizira učenike i pripremi ih na pozitivno prihvatanje činjenice kako se čovječanstvo prirodno razvija različitim načinima života, običajima i svjetonazorima i kako nas ta različitost upravo obogaćuje i čini boljim.

Projektom će biti uključeni svi učenici kroz nastavne i vannastavne aktivnosti,nastavnici i roditelji kao partneri škole. Kroz radionički tip rada, panel diskusije i okrugli sto učenici dvije škole će usvajati nova i produbljivati ranije stečena znanja iz nenasilne komunikacije, međureligijskog dijaloga i izazova interkulturalizma, učit će kako prepoznati govor mržnje, kroz humane akcije i volonterski rad učit će o solidarnosti i o življenju s brigom o sebi i drugima, sadit će drvo prijateljstva u školskom vrtu…

Metodološki projekt će se temeljiti na ETOS smjernicama, što znači da će kroz sve aktivnosti biti naglašavane univerzalne vrijednosti etičnosti, tolerancije, otvorenosti i solidarnosti.

JU Osnovna škola ”Husino” Tuzla i JU Osnovna škola “Breške” Tuzla, po broju učenika i uposlenika ,ubrajaju se u manje škole koje već godinama u otežanim uslovima izvode nastavni proces. Sve manji broj učenika u ovim školama uvjetuje da se nastava i u razrednoj i u predmetnoj nastavi izvodi u višerazrednim odjeljenjima koje imaju svoje specifičnosti. Mnogo je poteškoća kako u radu tako i u postizanju uspjeha, ali ima puno i prednosti. Učenici su više upućeni jedni na druge, stariji učenici pomažu mlađima, nenasilno komuniciraju… Stav većine nastavnika je da u ovakvim odjeljenjima učenici brže savladavaju mnoge vještine potrebne za svakodnevni život. Posebnu vrijednost koju njedre ove škole jeste istinsko, zajedničko življenje pripadnika svih vjeroispovijesti, međusobno uvažavanje i poštovanje,pozitivno školsko ozračje koje školu čine drugim domom.

Interkulturni i međureligijski projekat podržan od strane TPO fondacije Sarajevo, a u okviru Etos inicijative ”ČOVJEK SE NA ČOVJEKA OSLANJA” realizirati će se kroz niz aktivnosti od maja do novembra 2019. godine.

Trendovi globalizacije i stvaranje ujedinjene Evrope pred odgoj i obrazovanje postavljaju nove zadaće kako one školske tako i za cjeloživotno učenje. Obrazovni sistem treba kontinuirano da se prilagođava savremenim potrebama društva. Nastavnik dobija sve značajniju ulogu jer učenik treba da stekne primjenjiva znanja, vještine i sposobnosti koje će mu omogućiti da aktivno učestvuje u društvenom životu ma gdje god se nalazio. Putem masovnih medija učenik sam dolazi do različitih izvora informacija, ali uloga nastavnika je da ga usmjeri i osposobi za poštovanje bogatstva različitosti kultura i da mu pruži podršku u sticanju vještina za prepoznavanje predrasuda, borbe protiv njih i svih oblika diskriminacije gdje god se s njima susretnu. Potreba za interkulturalnom pedagogijom ogleda se u novim zadaćama nastave usmjerenih na poštovanje, uvažavanje i značaj prepoznavanja različitosti u svim područjima ljudskoga života. Učenike treba senzibilizirati i pripremiti na pozitivno prihvatanje činjenice kako se čovječanstvo prirodno razvija različitim načinima života, običajima i svjetonazorima, i kako nas upravo ta različitost obogaćuje.

Obrazovanje koje promiče poštivanje različitosti i ljudskih prava suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije i promiče vrijednosti na kojima se gradi humano društvo temeljeno na pozitivnim vrijednostima.

Koordinatorica projekta

Amela Petričević
JU Osnovna škola “Husino“ Tuzla

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.