Upravljanje ljudskim resursima (HR u službi organizacije)

Datum:  29.01.2020.

Mjesto: Sarajevo

Organizator: Business-Educa d.o.o.Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje

Kontakt  osoba: Nadira Duraković

mob.: +38761311881

e-mail: business.educa@gmail.com

www.businesseduca.ba

Rok za prijavu je 24.01.2020.

Kotizacija za seminar je 150,00KM+PDV

Menadžment ljudskih resursa odnosi se na prakse i politike da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa personalnim pitanjima, a naročito sa zapošljavanjem, obukom,procjenom i nagrađivanje zaposlenih u kompaniji i obezbjeđenje bezbjednog ,etički prihvatljivog okruženja za njih .

Pretvaranje personalnog u menadžment ljudskih resursa odražava činjenicu da u današnjem poslovnom okruženju zaposleni sa visokim stepenom obučenosti i posvećenosti ,a ne mašine,često predstavljaju glavnu i pravu održivu konkurentsku prednost firme.

Sukob sam po sebi podrazumijeva interakciju  i dijalog.Sukobi su potrebni za razvoj pojedinca a način kako se ponaša u sukobu važan je dio njegove ličnosti.

Bez obzira da li je sukob riješen ili ne on pomaže ljudima da prepoznaju ne samo vlastite potrebe i želje ,već i potrebe i želje druge osobe ,ako su dovoljno otvoreni da imaju razumijevanje i za druge .Tako sukob se može voditi boljim odnosima među ljudima.

Za uspješno rješavanje sukoba potrebne su specifične vještine koje se mogu naučiti .Sukobom se ne mora poraziti drugi ,oni se mogu rješavati tako da se ne narušavaju ljudska prava i dobra komunikacija.

SEMINAR JE NAMJENJEN  

Seminar je namjenjen zaposlenim i to i poslodavcima i zaposlencima ,menadžerima ,javnim institucijama,nevladinim organizacija i drugim institucijama koji u svojoj organizaciji imaju uspostavljenu HR službu-službenika ili imaju namjeru razviti istu.

SADRŽAJ SEMINARA :

Osnovna  seminara je edukacija iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i  međuljudskih odnosa a u vezi sa pojavom narušavanja međuljudskih odnosa Ukoliko su međuljudski odnosi među zaposlenim narušeni ,nastaju sukobi.

I Menadžment ljudskih resursa

 • Analiza posla
 • Planiranje ljudskih resursa,
 • Regrutovanje i selekcija kandidata,
 • Upravljanje radnim učinkom
 • Obuka i usavršavanje zaposlenih

II Definisanje sukoba

 • Vrste sukoba,
 • Faze organizacionih sukoba
 • Uzroci nastanka sukoba
 • Upravljanje sukoba
 • Stilovi upravljanje sukoba
 • Metodi rješavanja sukoba
 • Kada sukob prelazi u mobing

III Poslovna komunikacija

 • Poslovna komunikacija u organizaciji
 • Vrste i sukobi poslovnih komunikacija
 • Smetnje i prepreke poslovne komunikacije
 • Interna poslovna komunikacija

METODE RADA

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina,radionice,simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

Prof.dr.Jagoda Nedić i mr.sc.Nadira Duraković

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.