Seminar: Zaštita na radu kroz legislativu i praksu

Zbog nesreća i povreda na radu, profesionalnih oboljenja i odsustovanja po ovom osnovu, oboljenja i liječenja, novčanih naknada za slučaj nesreća godišnje se utroši četiri procenta svjetskog bruto proizvoda. Što je čovjek noviji na nekom poslu, bez obzira na godine života, to je veća mogućnost da se dogodi povreda. Svjetska statistika potvrđuje da se na radnom mjestu za 50 procenata više povređuju mladi i početnici, jer nemaju dovoljno iskustva o određenom poslu i nisu dovoljno obavješteni o zaštiti.

Svaki čovjek provede značajan dio svog života na radnom mjestu. Rad predstavlja neophodnost i uslov za obezbjeđenje ezistencije, ali i stalni izazov za bezbjednost i zdravlje svakog pojedinca i društva u cjelini.

Svaki zaposleni treba da teži očuvanju zdravlja tokom radnog vijeka fizičkog i psihičkog kako bi mogao neometano i dugovječno da uživa u plodovima svoga rada.

Zdrav, siguran, sposoban i motivisan zaposleni nije samo individualni cilj već i društveni prioritet .

SEMINAR JE NAMJENJEN
Seminar namjenjen poslodavcima,menadžerima,zaposlenima , kao i svim licima povezanim sa radom i u vezi sa radom.

Seminar ima za cilj implementaciju ,potpunog i čvrsto zakonodavnog okvira kao postavljen osnovni instrument kada se radi o zaštiti na radu,jer u svim oblastima postoji potreba za standardima i principima za prevenciju rizika i zaštitu zaposlenih.

Posebno je važno podsticanje i edukacija cjelokupne javnosti ,odnosno u funkciji podizanja nivoa i stručnog saznanja nosiocima prava i obaveza proisteklih iz zakona .

SADRŽAJ SEMINARA :
Osnova seminara je težnja produbljivanja saznanja i iskustva u razumjevanjima zaštite na radu i praktična primjena u implementaciji zakonskih odredbi

I POJAM I ZNAČAJ ZAŠTITE NA RADU
– Pojam zaštite na radu
– Značaj zaštite na radu
– Osnovni pojmovi zaštite na radu i u vezi sa zaštitom na radu

II LEGISLATIVA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
– Istorijski razvoj zaštite na radu
– Izvori prava zaštite na radu
Ustav
Zakoni (Zakon o radu ,Zakon zaštite na radu ,Nacrt Zakona
Poslovnici i kolektivni ugovori ,
Opšti akti
Stadardi

III RIZIK NA RADNOM MJESTU
Pojam rizika i menadžment rizika
Procjena rizika na radnom mjestu
Ekonomske posljedice povrede na radu i profesionalne bolesti

IV ZAŠTITA NA RADU KROZ PRAKSU I U PRIMJENI
Znanje i vještina radnika za siguran rad
Nadležnosti i zahtjevi inspekcije vezano za zštitu na radu
Kaznena politika
Primjeri iz prakse

METODE RADA
Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina,radionice,simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

„ZNANJEM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA I RAZVOJA“
Predavači: Prof.dr.Jagoda Nedić –doktor pravnih nauka i Jasmina Omerović, dipl.ing.zaštite na radu i životne okoline,sa licencom za obavljanje poslova zaštite na radu.

Datum:
16.05.2017.
Mjesto: Sarajevo
Organizator: Business-Educa d.o.o.Centar za edukaciju I poslovno savjetovanje
Kontakt osoba: Nadira Duraković
mob.: +38761311881
e-mail: [email protected],
facebook: Business Educa

Rok za prijavu je 10.05.2017.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


unesite broj *