Seminar retorike – Javni nastup i umijeće govorništva

Udruženje Nova Akropola BiH organizuje trodnevni seminar retorike

Javni nastup i umijeće govorništva

Znati jasno izraziti vlastite misli i osjećaje ključ je uspjeha u mnogim životnim situacijama. Malo je osoba kod kojih i sama pomisao na obraćanje skupu ljudi ne izaziva nemir. Ipak, govoriti u javnosti je vještina koja se može savladati korištenjem ispravnih metoda i vježbom.

Učenje govorničkog umijeća povezano je s osvještavanjem vlastitih prednosti i slabosti, namjera i uvjerenja te sa primjenom određenih pravila i tehnika.

Cilj ovog seminara je osposobiti svakog učesnika da ovlada tehnikama izgradnje povjerenja u sebe, prevladavanje straha od javnog govora, poboljšanja izražajnih sposobnosti, kao i pravilnoj pripremi govora.

Učesnici će imati priliku da kroz individualne i grupne vježbe nauče: kako pripremiti govor i strukturu govora, na koji način koristiti vizuelna pomagala i multimedijalne alate, pravilnu upotrebu glasa i držanje tijela, kontrolu treme i opušanje, pravilno reagovanje u kriznim i neočekivanim situacijama.

KOME JE NAMIJENJEN SEMINAR

Seminar je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti: zaposlenima koji imaju potrebu za javnim prezentacijama i medijskim obraćanjima, nezaposlenim osobama koje žele biti spremnije za predstavljanje sebe poslodavcu, studentima koji žele unaprijediti svoje prezentacijske vještine.

CILJ SEMINARA

• Izgraditi povjerenje u sebe
• Nadvladati strah i tremu
• Poboljšati svoje izražajne sposobnosti
• Znati pravilno pripremiti govor

PROGRAM SEMINARA

• Verbalna i neverbalna komunikacija
• Elementi uspješne komunikacije
• Greške u komunikaciji i savjeti za bolju komunikaciju
• Principi klasične retorike
• Vrste govora
• Karakteristike dobrog govornika
• Govor tijela – držanje, geste, pogled
• Vježbe za glas i izgovor te izražavanje emocija
• Kontrola treme
• Priprema govora – struktura govora, izrada koncepta, plan govora
• Načela prezentacije

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar će se održati u prostorijama udruženja Nova Akropola, Zmaja od Bosne 6/II, sa slijedećim rasporedom:

Petak, 21. 02. 2020, 18–20h
Subota, 22. 02. 2020, 10–14:30h
Nedjelja, 23. 02. 2020, 10–14:30h

Ukupno trajanje seminara: 13 školskih sati.
Voditeljica seminara je Barbara Milošević Mujić, predsjednica udruženja Nova Akropola.
Cijena seminara je 70,00 KM.

Seminar uključuje interaktivna predavanja i praktične vježbe za svaku temu. U cijenu je uključen radni materijal i osvježenje na pauzama.
U cilju postizanje maksimalnog efekta programa rad se odvija u maloj grupi od najviše 10 učesnika.

Molimo da Vaše učešće potvrdite najkasnije do srijede, 19.2. 2020, na našu email adresu: nova.akropola@bih.net.ba

PRIJAVE

Prijave primamo putem e-maila nova.akropola@bih.net.ba, u inbox ili na telefone 033 201 715 i 033 202 461.
Prijava treba da sadrži: ime i prezime, broj telefona i/ili e-mail.

UPLATA

Nakon prijave, uplata seminara možete izvršiti najkasnije do 19.02.2020, na dva načina:
• u prostoru Nove Akropole, u gotovini (ponedjeljak-četvrtak od 18h do 21.30h), ili
• uplatom na bankovni račun Nove Akropole:
338 690 226 853 6981
Svrha uplate: seminar – ime i prezime
Pod rezervacijom sudjelovanja smatra se uplata seminara.

DODATNE INFORMACIJE

Za eventualna pitanja i dodatne informacije osim našeg e-maila možete se obratiti i na telefone 033 201 715 od 18-21h ili na 033 20 24 61.

Uspješan javni nastup i efikasna komunikacija su vještine koje se mogu savladati.

Dobro došli na seminar!

Više informacija: https://www.facebook.com/events/491547221788184/

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.