Seminar: Komunikacija za uspješnost poslovanja

 • Datum:  28.11.2019.
 • Mjesto: Sarajevo
 • Organizator: Business – Educa d.o.o, Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje
 • Kontakt  osoba: Nadira Duraković, mob: +38761311881, e-mail: business.educa@gmail.com, www.businesseduca.ba
 • Rok za prijavu seminara je 22.11.2019. Kotizacija za seminar je 150,00 KM + PDV. Za najmanje tri učesnika iz iste organizacije odobrava se popust na kotizaciju od 10%.

Pod komunikacijom se podrazumijeva sposobnost tačnog prenošenja informacija, kao i sposobnost tačnog i jasnog tumačenja datih pisanih informacija. U  radnoj sredini potrebno je tačno definisati aktivnosti i odgovornosti za eksterno i interno komuniciranje sa ciljem prenošenja informacija, koje pomažu da se date aktivnosti razumiju, kao i povećanje zaposlenih u ostvarivanju politike i ciljeva zaposlenih. S obzirom da je komuniciranje proces prenošenja informacija sa jednog mjesta na drugo za uspostavljanje adekvatnog procesa komunikacije unutar preduzeća (društva) odgovorno je najviše rukovodstvo.

Posebno je značajno interno komuniciranje na svim nivoima upravljanja (od direktora do svih zaposlenih – vertikalno) i između svih funkcija, odnosno organizacionih cjelina (horizontalno).

Komunikacija je jedan od važnih mehanizama za postizanje odgovarajuće organizacione kulture i optimalne organizacijske klime. Organizacijska (korporativna) kultura je sistem vrijednosti i normi u ponašanju članova, a klima je ona kategorija kojom se dovode u vezu organizacija i način na koji njeni članovi misle, osjećaju i rade. 

Seminar je namijenjen

Menadžerima, rukovodiocima, zaposlenicima (sekretarima, administrativnim radnicima,..) javnim institucijama, privatnim preduzećima, svima koji žele usvojiti  pravila komuniciranja i individualnog odlučivanja i onim organizacijama koje žele urediti proces komuniciranja unutar i izvan organizacije

Sadržaj seminara

 1.Komunikacija i individualno odlučivanje

 •       Sastanci (rukovodstva ,zaposlenih)
 •       Interni dopisi i saopštenja
 •      Oglašavanje
 •       Debate i rasprava
 •      Prijedlozi i sugestije zaposlenih

   2. Eksterno komuniciranje

 •          Komuniciranje sa korisnicima usluga
 •          Odnos sa medijima i ostalim subjektima
 •          Upravljanje sa dokumentima spoljnog porijekla

    3. Opšta kultura komuniciranja

 •          Opšta kultura i komuniciranje
 •          Verbalno i neverbalno ponašanje
 •          Norme i kulture izražavanja

    4 . Poslovno-pravno kroz transparentnost i komuniciranje  

 •          Kodeks (standardi) korporativnog upravljanja
 •          Transparentnost kao načelo Zakona o privrednim društvima

   5. Komuniciranje kao definicija sposobnosti i poznavanja posla                          

 •           Model praćenja i ocjenjivanja uspješnosti u javnom i privatnom sektora
 •           Uticaj komuniciranja na ocjenu sposobnosti

    6. Sukob kao posljedica loše komunikacije

 •           Komunikacija –sukob
 •           Načini rješavanja sukoba

Metode rada

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina, radionice, simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

Predavač: Prof.dr. Jagoda Nedić

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.