Seminar: Analiza finansijskih izvještaja

Privredna komora Kantona Sarajevo obavještava sve zainteresirane kandidate da organizira seminar

Analiza finansijskih izvještaja
31.maj, sa početkom u 11.00 sati u prostorijama Komore

Seminar “Analiza finansijskih izvještaja” je edukativni program, sa naglaskom na  praktičnu analizu finansijskih izvještaja, uz fokus na pravilnu interpretaciju finansijskih indikatora i pokazatelja poslovanja, počevši od analize trendova u računu dobitka/gubitka u bilansu, strukturi i kretanju različitih vrsta novčanih tokova, do omjera i indikatora aktivnosti, likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, operativne i finansijske poluge, dodane ekonomske vrijednosti itd.

Program se u cijelosti bazira na konkretnim primjerima iz prakse!

Seminar svim polaznicima na kraju nudi priliku da posmatraju svijet finansijske analize i planiranja te popratne interpretacije s aspekta (prije svega) praktičara i na način koji ponekad nije sastavni dio standardne akademske literature.

Program je  namijenjen:
•  Članovima uprave, višem i srednjem menadžmentu većih kompanija
•  Direktorima malih i srednjih preduzeća
•  Voditeljima i radnicima u  odjelu finansija i kontrolinga
•  Zaposlenima u finansijskim institucijama koji su u dodiru s korporativnim sektorom i potrebno im je razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou
•  Zaposlenima u javnoj upravi, ministarstvima i ostalim javnim službama kojima je potrebno razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou

Predavač: Željka Pilipović Vuleta, diplomirana ekonomistica, sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u privatnom, državnom i civilnom sektoru. Rukovodilac je Odjela za  finansije i internu reviziju. Radila je na pozicijama asistenta na Univerzitetu i profesora ekonomske grupe predmeta u srednjoj školi. Već deset godina sarađuje kao predavač sa Agencijom za posredovanje pri zapošljavanju, na obukama iz oblasti knjigovodstva i obukama vezanim za administrativo-finansijske poslove.

Koristi koje program pruža polaznicima:
• Interpretirati glavne stavke računa dobitka i gubitka u bilansu
• Izračunati i objasniti operativni, finansijski, investicioni i slobodni novčani tok
• Izračunati i interpretirati finansijske omjere likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti
•  Izračunati i interpretirati različite oblike dekomponovanja finanansijskih rezultata i pokazatelja
•  Razumjeti uticaj fiksnih operativnih troškova na operativni rizik
•  Razumjeti uticaj fiksnih troškova finansiranja na finansijski i ukupni rizik,
•  Razumjeti koncept dodane ekonomske vrijednosti (eng. EVA)
•  Uporediti  i na ispravan način interpretirati razlike među indikatorima između kompanija u istoj industriji
•  Shvatiti ‘veliku sliku’ i način kako iz mnoštva detalja i indikatora izvući ključne zaključke potrebne za prezentaciju menadžmentu i investitorima

Kotizacija: Za firme članove Komore 200,00KM + PDV po polazniku. Za firme nečlanove Komore 250,00 KM + PDV po polazniku. Za dva ili više polaznika 220 KM + PDV.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078.

U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal, osvježenje i potvrda o učešću na seminaru.Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona na brojeve
250-117, 250-116, 250-131,
ili na email:
lejlah@pksa.baelvira.begovic@pksa.ba , dinov@pksa.ba.

Prijavu za seminar možete poslati  mail-om, na gore navedene adrese  ili na fax. broj 033/250-138, najkasnije do 29.maja/svibnja t.g.

S poštovanjem

Centar za edukaciju i informatičke poslove

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.