REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni SEMINAR i WEBINARE na teme: INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA

INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI:

 • DIREKTNIH POREZA
 • INDIREKTNIH POREZA I
 • RADNIH ODNOSA

Banja Luka – 15.10. 2021.  – Hotel Bosna – 09:30

Webinar (snimak seminara) 18.10. 2021. – 10:00

Webinar (snimak seminara) 20.10. 2021. – 10:00

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar i webinare na teme „Inspekcijskog nadzora u primjeni propisa iz oblasti: direktnih i indirektnih poreza i radnih odnosa

Posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni propisa iz oblasti direktnih i indirektnih poreza sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici poreza susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju. Isto tako, na seminaru će biti riječ i o inspekcijskom nadzoru u oblasti radnih odnosa što je prevashodno od interesa računovođa i revizora u praksi. Učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

U slučaju zaoštravanja epidemioloških mjera organizator zadržava pravo da prijavljenim učesnicima za seminar ponudi opciju webinara o čemu ćemo Vas blagovremeno informisati!

PROGRAM SEMINARA / WEBINARA:

Direktni porezi – Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE („Sl. Glasnik RS“ broj: 78/20), na snazi od 13.08.2020. godine

Pravilnik o načinu postupku vršenja poreske kontrole  („Sl. Glasnik RS“ broj: 78/20), na snazi od 01.06.2021. godine

Poreska kontrola

 • Pojam poreske kontrole
 • Vrste kontrole

Terenska kontrola

Kontrola poreske prijave poreza na dobit  – obrazac 1101, Zakon o porezu na dobit („Sl. Glasnik RS“ broj : 78/20, 1/17 i 58/19)

 • Dobitak/gubitak prije oporezivanja – bilans uspjeha
 • Povećanje poreske osnovice
 • Smanjenje poreske osnovice
 • Poreska osnovica
 • Poreski gubitak – član 25. Zakona
 • Umanjenje poreske osnovice za ulaganja u proizvodnju – član 25. Zakon
 • Poreski kredit član 50. i 51. Zakona
 •  Poreska obaveza član 38. i 39. Zakona

Naknada troškova za službena putovanja („Sl. Glasnik RS“ broj : 57/21), na snazi od 18.06.2021. godine

Osnovica za obračun doprinosa, Zakon o dopuni zakona  („Sl. Glasnik RS“ broj : 49/21), na snazi od 01.07.2021. godine

Pitanja i odgovori

Indirektni porezi – Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

 • Zakonski osnov za vršenje inspekcijskog nadzora
 • Prava i obaveze kontrolisanih i službenih lica u postupku inspekcijskog nadzora
 • Pravilnik o kontroli i ograničenoj provjeri indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, broj 68/16)
 • Specifičnosti u primjeni pravnih propisa iz oblasti indirektnih poreza (praktični primjeri)
 • Primjena člana 7. stav 2. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost
 • Postupak oporezivanja putničkih i teretnih vozila
 • Popunjavanje polja PDV prijave samooporezivanja u dijelu podataka koji se tiču krajnje potrošnje
 • PDV tretman ino-usluga
 • Prefakturisanje
 • PDV tretman otpisa stalnih sredstava koja imaju knjigovodstvenu vrijednost.

Pitanja i odgovori

Inspekcijski nadzor u primjeni propisa iz radnog odnosa Radmila Puzić Inspekcija rada

Inspekcijski nadzor

 • Prava i obaveze poslodavaca pri inspekcijskom nadzoru
 • Subjekt nadzora
 • Postupanje inspektora  u inspekcijskoj kontroli

Najčešće nepravilnosti koje čine poslodavci

 • Zaključivanje ugovora o radu i prijava radnika
 • Iznajmljivanje radnika drugom poslodavcu
 • Ponuda aneksa ugovora o radu
 • Pravne posljedice neprihvatanja ponude za zaključivanje aneksa

Prestanak radnog odnosa

 • Razlozi za prestanak radnog odnosa
 • Pravo na otkazni rok i otpremninu
 • Obraćanje inspekciji rada
 • Spor

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

110 KM po jednom učesniku

100 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

90 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Webinar:

100 KM po jednom učesniku

90 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

80 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Osvježenje u pauzi (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara – Prezentacije predavača + odgovori na pitanja

PODSJEĆAMO VAS!

Pretplatnici godišnjeg izdanja na časopis „Pravo i finansije“ a koji su izmirili obaveze na ime pretplate u 2021. godini imaju mogućnost BESPLATNOG učešća na jednom seminaru / webinaru za računovođe i revizore uz OBAVEZNU prijavu putem prijavnog obrasca.

PREDAVAČI:

Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske

Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Radmila Puzić – Inspekcija rada

TRAJANJE SEMINARA / WEBINARA

U vremenu 9:30 – 14:30

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za seminar/webinar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

PRIRUČNICI

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka 20 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) – 35 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata 15 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj15 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.