Prezentacija softvera za projektni menadžment NVO – Empanda

Asocijacija Vertex organizuje javnu prezentaciju Internet platforme za projektni menadžment nevladinih organizacija – Empanda. Cilj ove platforme je pružanje podrške realizaciji projekata NVO kroz transparentan i jednostavan finansijski projektni menadžment i praćenje rezultata putem logičkog okvira. Na ovaj način umanjuje se obim potrebnog administrativnog angažmana – uključujući i izvještavanje donatora, povećava transparentnost te olakšava praćenje rezultata projekta.

Empanda je razvijena kao višejezična kompjuterska aplikacija sa sljedećim karakteristikama:

  • Empanda sadrži dva ključna modula: finansijski menadžment i praćenje putem logičkog okvira; 
  • Svaka organizacija unutar programa može kreirati neograničen broj projekata, donatora, bankovnih i blagajničkih računa i transakcija; 
  • Svaki pojedinačni projekat može imati više donatora te koristiti sredstva sa više računa. Doprinosi pojedinačnih donatora se u projektnom budžetu navode i prate zasebno. Ovo svojstvo omogućava i izvještavanje po velikom broju različitih kriterija; 
  • Projektni logički okvir može sadržavati neograničen broj indikatora na nivou ciljeva, ishoda i direktnih rezultata; 
  • Pri praćenju indikatora iz logičkog okvira Empanda omogućuje pohranjivanje dokaza (datoteka, skeniranih dokumenata, fotografija, prezentacija, itd.); 
  • Mobilna android aplikacija Empanda omogućava uvid u finansijsku realizaciju projekta te pohranu dokaza o realizaciji indikatora logičkog okvira. 

Prezentacija će biti organizovana u prostorijama Mreže mira, Obala Kulina bana 39, Sarajevo,  u četvrtak, 20.06.2019. godine sa početkom u 11 sati. Očekivano trajanje prezentacije je 60-90 minuta – u zavisnosti od broja pitanja i trajanja diskusije. Molimo vas da zbog ograničenog broja mjesta učešće predstavnika svoje organizacije potvrdite do ponedjeljka, 17.06.2019. godine do 15 sati, na adresu root@vertex.ba

Više informacija o udruženju Vertex dostupno je na našem sajtu, http://vertex.ba i FB stranici https://www.facebook.com/vertex.ngo.

Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Berina Bašalija
Direktorica udruženja Vertex
root@vertex.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.