Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih ekonomskih usluga za potrebe realizacije projekta “Pravni okvir za filantropiju”

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih ekonomskih usluga za potrebe realizacije projekta “Pravni okvir za filantropiju”  

Fondacija Mozaik uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAIDa zajedno sa Fondacijom Hastororganizacijom Mreža za izgradnju mira i Udruženjem Pomozi.bakao i sa partnerskim organizacijama iz Republike Srbije – Trag fondacijom i Catalyst Balkansprovodi projekat “Pravni okvir za filantropiju”. Cilj projekta je unapređenje zakonodavnog i fiskalnog okvira, kao i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj filantropije u Bosni i Hercegovini. Realizacija projekta je počela 12.08.2020, a traje do 11.08.2024. godine.

Kako bismo izabrali pojedinku, pojedinaca ili ekspertski tim za obavljanje poslova izprojektnog zadatka za potrebe realizacije projekta, njegovih ciljeva i aktivnosti u skladu sa datim Uputstvom za popunjavanje ponude pozivamo fizička i pravna lica da nam dostave:

1. Detaljan budžet izražen u BAM-u i bez PDV-a, prema vrsti aktivnosti, koji bi trebalo da prikaže broj sati/dana potrebnih za izvršenje projektnog zadatka, navodeći jediničnu cijenu sata/dana.
2. Popunjene opšte podatke o ponuđaču tehničku specifikaciju usluga
3. Traženu prateću dokumentaciju koju čine:

  • Rezime, listu referenci i druge dokumente koji potvrđuju nivo neophodnih kvalifikacija, znanja i iskustava za uspješno obavljanje zadatka.
  • Dva primjera svojih prethodnih istraživačkih radova (prednost imaju ponude koje sadrže bar jedan lični primjer izrađene analize isplativosti (cost-benefit analize).
  • Prijedlog plana za izvršenje zadatka, koji jasno dokazuje razumijevanje ciljeva i obuhvata istraživanja.

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja u cijelosti skenirana u pdf. formatu na mail info@mozaik.ba najkasnije do 23. jula 2021. godine do 23:59 h ili u štampanom formatu, u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom Prijava na javni poziv “Pravni okvir za filantropiju”) najkasnije do 23. jula 2021. godine od 9 do 16h, lično ili poštom na jednu od dvije adrese u nastavku.

Fondacija Mozaik, Splitska 14, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina ili Fondacija Mozaik Miše Stupara 10, 78 000 Banja Luka Bosna i Hercegovina

Pitanja u vezi ovog poziva za ponude slati na nenad@mozaik.ba. 

Preuzmi OVDJE svu dokumentaciju vezano za ovaj poziv.

lonac.pro

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.