Međunarodni forum mladih 2019 o miru, socijalnoj pravdi i SDG u Indiji

Treći međunarodni forum mladih, koji će se održati od 14. do 15. septembra 2019. godine, održaće se, na temu “Mir, društvena jednakost i i održivi razvojni ciljevi (SDG)”, u Chennaiju, Indija.

OBLAST:

Obrazovanje/Politika

OPIS

Forum je djelimično finansiran. Forum će doprinijeti segmentima na visokom nivou, koji će se održati u septembru 2019. godine na temu “Partnerstvo s mladima za postizanje ciljeva održivog razvoja ljudskih prava, institucionalizacija demokratije i mira: prelazak sa politike na akciju“. Ciljevi održivog razvoja u IIF 2019 su: Cilj 3: Dobro zdravlstveno stanje i osigurati zdrav život i promovisati dobrobit Cilj 4: Kvalitetno obrazovanje „Osigurati inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve“ Cilj 5: Rodna ravnopravnost: Postići ravnopravnost polova i osnaživanje svih žena i djevojaka, Cilj 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast “Promovisanje održivog, inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, potpune i produktivne zaposlenosti i dostojnog rada za sve“. Cilj 10: Smanjenje nejednakosti u prihodima unutar i među zemljama. Cilj 13 : Klimatska akcija: Preduzeti hitne mjere za borbu protiv klimatskih promjena i njihovih učinaka. Cilj 16: Mir, pravda i jake institucije: Promovisati mirno i inkluzivno društvo za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima. Cilj 17: Partnerstva za ciljeve: Ojačati sredstva za implementaciju i revitalizirati globalno partnerstvo za održivi razvoj, a isto tako i drugi.

USLOVI

Ko se može prijaviti:
• Mora biti iznad 18 godina;
• Mora biti u stanju da govori engleski:
• Najmanje dvije godine profesionalnog iskustva u oblastima ljudskih prava, SDG, politike, ekonomije, uprave, kulture, medija, nauke ili civilnog društva;
• Snažan interes za odgovarajuću temu Foruma:
• Otvoreno za sve regije.

NAČIN PRIJAVE

Prijavite se onlajn klikom na sljedeci LINK:

ROK ZA PRIJAVU:

24. avgust 2019. godine.

VIŠE INFORMACIJA:

Od 2017. godine, Međunarodni forum mladih (IIF) postao je platforma na kojoj mladi mogu doprinijeti raspravama o politici na Međunarodnoj platformi kroz svoje kolektivne ideje, rješenja i inovacije. Forum omogućava predstavnicima organizacija i mreža koje se bave mladima i omladinom, zagovornicima mladih i drugima da vode dijalog sa kreatorima međunarodne politike i da istraže načine i sredstva za promovisanje razvoja i angažovanja mladih.

Detaljnije: http://internationalyouthforum.org/

Izvor: mladiinfo.me

1 komentar

  • […] Since 2017, The international Youth forum (IYF) has become a platform where young people can contribute to policy discussions at the International Platform through their collective ideas, solutions and innovations. The Forum allows representatives of youth-led and youth-focused organizations and networks, youth advocates and others to dialogue with International Policy makers, and to explore ways and means of promoting youth development and engagement. The Forum will contribute to High Level Segments, which will be held in September 2019 on the theme “Partnering with Youth to Achieve SDGs Human Rights, institutionalize democracy and Peace: Moving from Policy to Action”. Read more here. […]

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.