Javni poziv za dostavljanje radova u području rada i zapošljavanja

Razvojna agencija Žepče, u suradnji sa Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, a pomoću sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, organizira Regionalnu konferenciju o radu i zapošljavanju.

Cilj Konferencije je uspostavljanje regionalne suradnje u oblasti zapošljavanja, kao i unaprjeđenje međusobnog dijaloga  gospodarstva i službi za zapošljavanje.

Konferencija se održava 17.10.2019. godine, u Hotelu California,  Brankovići bb, Općina Žepče, a okupiti će relevantne predstavnike službi za zapošljavanje iz regiona ali i predstavnike domaćih institucija, agencija, zavoda, službi, poslodavaca, obrazovnog i nevladinog sektora kako bi se osiguralo aktivno učešće svih važnih aktera u oblasti rada i zapošljavanja te kreiranja i implementacije politika i mjera zapošljavanja. 

U sklopu konferencije, pored planiranih panel diskusija i umrežavanja, planirano je predstavljanje radova i istraživanja na temu rada i zapošljavanja koji će biti, uz suglasnost autora, objavljeni u Zborniku radova Konferencije. Slijedom toga, Vas ohrabrujemo da pošaljete radove na Javni poziv za dostavljanje radova na temu rada i zapošljavanja.

Za dodatna pitanja Razvojna agencija Žepče Vam stoji na raspolaganju putem e maila razepce@gmail.com ili telefona +387 032/ 880-273.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.