HUB Homework: UX/UI Design – from Zero to Hero

Opšte informacije o kursu: O UX/UI dizajnu Na internetu se danas nalazi preko 2 miliona aplikacija i taj broj svakodnevno raste. Najbolji uspjeh imaju aplikacije koje su dobro dizajnirane u smislu da su lake za koristiti i vizuelno privlačne. Iz tog razloga je bitno da Vaša aplikacija bude logički smislena i lijepa, kako bi joj se korisnici stalno vraćali. 

Opis kursa Na kursu će se govoriti o alatima koji se koriste u istraživanju i planiranju dizajna aplikacije, načinima tes9ranja dizajna, ali i o nekim aksiomima i nepisanim pravilima, odnosno iskustvima iz industrije i pozi9vnoj praksi. Naučit ćemo šta je User Experience a šta User Interface, koje su razlike i zašto su dio iste oblasti. Nakon toga ćemo pojedinačno obraditi oba ova pojma i pričati o tehnikama i alatima koji se koriste za jedan, odnosno drugi.

 Alati koje ćemo koristiti: • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Adobe XD 

Neophodni materijali/oprema: Kurs je praktične prirode. Učesnici na raspolaganju imaju korištenje laptopa u prostorijama Homework HUB-a, a također mogu ponijeti i laptop sa sobom.

Više informacija na linku: homeworkhub.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.