Dvodnevni online seminar: Računovodstvo i porezi

NOVO!!!

DVODNEVNI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

RAČUNOVODSTVO I POREZI

PRVI DAN (od 10:00 do 13:30): RAČUNOVODSTVO

 • USAGLAŠAVANJA INTERNIH AKATA SA NOVIM ZAKONOM
 • POSEBNE OBAVEZE SUBJEKATA OD JAVNOG INTERESA
 • PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS U REGISTRE FMF-a
 • OSTALA PITANJA PRIMJENE NOVOG ZAKONA

DRUGI DAN (od 10:00 do 13:30): POREZI

 • UINO: KORIŠTENJE ELEKTRONSKOG POTPISA OD 1.7.2021.
 • PRIMJENA GRAĐEVINSKE ŠEME I DRUGA PDV PITANJA
 • AKTUALNOSTI IZ OBLASTI DIREKTNIH POREZA
 • MOGUĆNOSTI RADA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
 • OSTALE NOVOSTI I AKTUALNOSTI
 • prvi izbor: 16. i 17. 6. 2021. (srijeda i četvrtak), od 10:00 do 13:30
 • drugi izbor: 22. i 23. 6. 2021. (utorak i srijeda), od 10:00 do 13:30

Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnici Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnici UINO BiH
 • predstavnici Porezne uprave FBiH

Imajući u vidu i cijeneći vaše vrijeme, obaveze, potrebe, interes i pažnju, Revicon je ovaj put odlučio da uobičajeni “cjelodnevni” online seminar u trajanju od 7 sati/bodova, održi u formi dva kraća, dvodnevna programa u trajanju od ukupno 8 (4+4) sati/bodova. “Pritom smo nastojali da i u prvom (računovodstvenom) i u drugom (poreznom) dijelu seminara obradimo važne i aktualne teme, koje su vam važne i koje će privući vašu pažnju, a koje će Revicon tim obraditi zajedno sa kolegama iz Federalnog ministarstva finansija, Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Porezne uprave Federacije BiH.”, kazali su iz Revicona.

Revicon se raduje ponovnom susretu i dvodnevnom druženju!

PRVI DAN: RAČUNOVODSTVO

10:00 – 11:30

USAGLAŠAVANJE INTERNIH AKATA,

POSTUPAKA I PROCEDURA SA NOVIM ZAKONOM

 • izbor između „punih“ Standarda i Standarda za MSS
 • usaglašavanje računovodstvenih politika
 • usaglašavanje internog akta o organizaciji računovodstva
 • usaglašavanje internih postupaka i procedura
 • utvrđivanje ovlaštenja i odgovornosti u računovodstvu
 • usaglašavanje ostalih pitanja sa novim zakonom

POSEBNE OBAVEZE SUBJEKATA OD JAVNOG INTERESA

PO NOVOM ZAKONU O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

 • ko se sve smatra subjektom od javnog interesa
 • obaveza primjene „punih“ MRS/MSFI
 • obaveza revizije finansijskih izvještaja
 • obaveza uspostave odjela interne revizije
 • obaveza zapošljavanja internog revizora
 • smjernice i preporuke za uspostavu interne revizije
 • obaveza procjenjivanja bilansnih pozicija
 • obaveza usklađivanja internih akata

11:30 – 12:00 – PAUZA

12:00 – 13:30

PRIJAVLJIVANJE U REGISTRE FMF-a

 • uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
 • obaveza prijavljivanja u registre kod FMF-a
 • način prijavljivanja i neophodna prateća dokumentacija
 • prijavljivanje certificiranih računovođa – kvalificiranih lica
 • prijavljivanje pravnih lica koja pružaju računovodstvene usluge
 • prijavljivanje poduzetnika koji pružaju računovodstvene usluge
 • mogućnosti za: osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje
 • pružanje računovodstvenih usluga povezanim pravnim licima
 • ostala relevantna pitanja i odgovori

ODGOVORI NA PITANJA:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

DRUGI DAN: POREZI

10:00 – 11:30

UINO: KORIŠTENJE ELEKTRONSKOG POTPISA OD 1.7.2021.

 • novo Korisničko uputstvo UINO
 • uslovi za elektronsko poslovanje sa UINO
 • uslovi i način zaključivanja ugovora
 • sistem ovlaštenja u korištenju elektronskog poslovanja
 • prijava i odjava zastupnika
 • korištenje kvalifikovane elektronske potvrde
 • prava, obaveze i odgovornosti korisnika
 • prava, obaveze i odgovornosti UINO

PRIMJENA GRAĐEVINSKE PDV ŠEME

 • pravila posebne PDV šeme u građevinarstvu
 • obveznici i neobveznici primjene posebne šeme
 • obaveze i odgovornosti glavnog izvođača
 • obaveze i odgovornosti kooperanata
 • izvještavanje o posebnoj šemi
 • evidentiranje u PDV prijavi i e-KUF/KIF

DRUGA AKTUALNA PDV PITANJA

 • trenutni akcenti u kontrolama UINO
 • novi stavovi i mišljenja UINO
 • aktualna praksa Suda BiH po PDV pitanjima

11:30 – 12:00 – PAUZA

12:00 – 13:30

AKTUALNOSTI IZ OBLASTI DIREKTNIH POREZA

 • porez na dohodak i doprinosi
 • porez na dobit i porez po odbitku
 • fiskalizacija
 • takse, naknade, članarine…

ANGAŽMANI BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 • mogućnosti i ograničenja: pravni i porezni aspekti
 • ugovori o djelu i ugovori o autorskom djelu
 • ugovori o privremenim i povremenim poslovima
 • angažiranje učenika i studenata
 • angažman volontera
 • iznajmljivanje radne snage

DRUGE NOVOSTI I AKTUALNOSTI

 • aktualne izmjene propisa
 • aktuelni stavovi nadležnih organa

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

Seminar (oba dana) možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima, a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktualnijih informacija – razgovor uživo sa relevantnim osobama – gostima online seminara
 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima i odgovorima na pitanja

Trajanje online seminara: dva dana, od 10:00 do 13:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara  (dostupan od 25. 6. 2021.)

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

akta.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.