Jednodnevna online konferencija na temu „Dijaspora je potencijal za ulaganje u razvoj BiH“

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u partnerstvu sa UNDP i IOM međunarodnom organizacijom u BiH,  a u okviru u okviru projekta  Dijaspora za razvoj (D4D), organizuje jednodnevnu on line konferenciju na temu  „Dijaspora je potencijal za ulaganje u razvoj BiH“ u četvrtak 1.10.2020. godine sa početkom od 11,00 sati.

Svrha održavanja konferencije je osnaživanje kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave kao i razmjena dobrih praksi i iskustava vladinih, nevladinih i međunarodnih institucija po pitanju uključivanja dijaspore u lokalni razvoj, a što postaje ključni faktor za stvaranje promjena u našem društvu.

Primarnu ciljnu grupu čine gradonačelnici i načelnici iz jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, a sekundarnu ciljnu grupu svi zainteresirani predstavnici organa državne službe u Bosni i Hercegovini, te predstavnici nevladinog sektora i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i regiji.

Gradonačelnik Sarajeva gdin Abdulah Skaka domaćin je konferencije, a među uvodničarima su savjetnica Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Aida Soko, zatim direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH, gdin Refik Begić te zamjenik Ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, gdin Kemo Sarač.

Panelisti na konferenciji iz jedinica lokalne samouprave su Renato Pejak, općinski načelnik Općine Kreševo, Samir Kamenjaković, gradonačelnik Grada Živinice, Jakov Ivanković, načelnik Općine Odžak i Mirsad Mahmutagić, načelnik Općine Maglaj.

U dijelu uključivanja žena liderki u razvoj društva govorit će gđa Lejla Ramić Mesihović, a direktna iskustva dijaspore za razvoj BiH predstavit će gđa  Biljana Lozo na primjeru uvezivanje Danske i BiH u dijelu jačanja administrativnih kapaciteta.

Prijavljivanje se vrši on line preko internet stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.obuke.adsfbih.gov.ba 

Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.